Multilitteracitet till daghem

Centralen för mediefostran Metka rf ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare. Metka har gedigen erfarenhet av personalutbildning inom pedagogikbranschen, särskilt när det gäller film och video. Metka ordnar utbildningarna i projektet Multilitteracitet till daghem, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Tavastehus stad är partner i projektet.


Projektets syfte är att stärka kompetensen i mediefostran bland daghemspersonal genom att erbjuda konkreta redskap med vilka de kan göra mediefostran till en del av daghemsvardagen. Under utbildningen presenteras olika workshopsmodeller där deltagarna får öva sina färdigheter inom mediefostran samt öka sitt informations- och kommunikationstekniska kunnande med enheter som de kan använda också i daghemmet.


I början av utbildningen kartläggs deltagarnas egna kompetensmål och vilka medieenheter som finns tillgängliga i daghemmet. Under kursen följer man med hur kompetensmålen nås och på slutet kartläggs situationen igen. Under utbildningen rapporterar deltagarna sina försök inom mediefostran på den egna arbetsplatsen. Syftet med projektet är att göra mediefostran till en del av daghemsvardagen genom att stärka personalens kompetens. Småbarnspedagogerna erbjuds dessutom konkreta verktyg som hjälper dem lära ut mångsidig kompetens enligt planen för småbarnspedagogik. De får lära sig former av mediefostran som kan tillämpas i daghem.

Du kan gå med via den här länken: https://bit.ly/Materialbank