Multilitteracitet till daghem

Mediakasvatuskeskus Metka ry ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare. Metka har gedigen erfarenhet av personalutbildning inom pedagogikbranschen, särskilt när det gäller film och video. Metka ordnar utbildningarna i projektet Multilitteracitet till daghem, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Tavastehus stad är partner i projektet.

Projektets syfte är att stärka kompetensen i mediefostran bland daghemspersonal genom att erbjuda konkreta redskap med vilka de kan göra mediefostran till en del av daghemsvardagen. Under utbildningen presenteras olika workshopsmodeller där deltagarna får öva sina färdigheter inom mediefostran samt öka sitt informations- och kommunikationstekniska kunnande med enheter som de kan använda också i daghemmet.

I början av utbildningen kartläggs deltagarnas egna kompetensmål och vilka medieenheter som finns tillgängliga i daghemmet. Under kursen följer man med hur kompetensmålen nås och på slutet kartläggs situationen igen. Under utbildningen rapporterar deltagarna sina försök inom mediefostran på den egna arbetsplatsen. Syftet med projektet är att göra mediefostran till en del av daghemsvardagen genom att stärka personalens kompetens. Småbarnspedagogerna erbjuds dessutom konkreta verktyg som hjälper dem lära ut mångsidig kompetens enligt planen för småbarnspedagogik. De får lära sig former av mediefostran som kan tillämpas i daghem.

Varje utbildning tar sammanlagt två dagar och är uppdelad i flera kortare stunder av distansarbete. Deltagarna ordnar självständigt en workshop med barnen där de utnyttjar kursinnehållet. Metkas utbildare stöder deltagarna under hela utbildningen och ytterligare stöd får man i gruppen Monilukutaito omaksi.

Du kan gå med via den här länken: bit.ly/mjaukompetens

Multilitteracitet och småbarnspedagogik

5.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Praktiska exempel och tips på undervisning i multilitteracitet

12.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Workshop – Ljud i omgivningen

19.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Workshop – Fota, fantisera, berätta!

20.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Workshop – Kroppskrumelurer

21.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Där emellan: Eget arbete – en utbildningsdag 6h (genomförs på arbetsplatsen)

Slutträff

28.10.2021, kl. 16.45 – 18.45

Pixillation är en form av stop motion-animation där man fotar människors rörelser steg för steg. Resultatet är en lustigt knyckig animation. Med hjälp av korta pixillationsövningar studerar man i den här workshopen olika rörelser och känslor. Som bakgrundsmaterial till workshopen kan också användas till exempel en sagobok eller ett musikstycke.

Workshopens längd:

90 min.

Målgrupp:

4-6-åringar

Teman:

 • Rörelse och rörliga bilder
 • Fotografering
 • Trollkonster med fotografering
 • Grupparbete

Målsättningar:

 • Fundera över hur rörliga bilder skapas
 • Öva att fotografera och bli fotograferad
 • Öva att använda informationsteknik
 • Producera en animation i grupp

Enheter som behövs:

Pekplatta

Längd: två utbildningsdagar

Undervisningen ordnas på distans

Deltagarantal: 20

I workshopen dyker ni ner i berättelsernas och fantasins värld. Hurudana berättelser har barnen hört och hurudana bilder väcker berättelserna i deras sinne?

Fotografier som barnen tar själva ger inspiration till deras egen berättelse.

I workshopen tar barnen foton med pekplatta, färdas till gränserna för sin fantasi och berättar högt en berättelse som får digital form.

Workshopens längd:

90 min.

Målgrupp:

4-6-åringar

Teman:

 • Observation av omgivningen
 • Fotografering
 • Digiberättelse
 • Träna fantasin
 • Grupparbete

Målsättningar:

 • Öva att berätta berättelser
 • Öva att använda informationsteknik
 • Producera en digiberättelse i grupp så att allas arbetsinsats syns

Enheter som behövs:

Pekplatta + appen iMovie (IOS) eller KineMaster (Android)

Längd: två utbildningsdagar

Undervisningen ordnas på distans

Deltagarantal: 20

I den här workshopen dyker man in i ljudens värld. Man undersöker och lyssnar på ljud i naturen. Barnen får också själva göra och spela in egna musikstycken och bygga elektroniska trummor.

Avsikten med ljudworkshoparna är att ge barnen möjligheter att använda pekplatta i skapande lekar, på ett sätt som ökar barnets självständighet och barnets kompetens i digitala miljöer.

I ljudworkshopen koncentrerar sig barnet på ett sinne, det vill säga hörseln, och observerar sin omgivning med det. Med övningar som grundar sig främst på hörseln undviker barnet att överbelasta sina sinnen.

Alla övningar i ljudworkshopen görs med pekplattor.

Ljudworkshopen passar bra för barn som behöver särskilt stöd och barn som talar svenska som andra språk.

Längd: 45-60 min.

 Målgrupp: 3-6-åringar

Teman:

 • Ljud i omgivningen & Musik
 • Lyssningsövning & Auditivt lärande
 • Självständigt arbete med pekplatta
 • Grupparbete / pararbete

Målsättningar:

 • Barnen övar att särskilja ljud med hörselsinnet
 • Barnen övar användning av pekplattor
 • Barnen övar koncentration och lyssnande
 • Barnen producerar ett eget musikstycke och utvecklar sin rytmkänsla

Plats och redskap:

 • Ett stort rum/grupparbetsrum där det finns plats att röra sig
 • Pekplattor med Keezy Classic-appen
 • Laminerade bilder, kan googlas fram från bildbanker

Keezy Classic-appen:

Före workshopen ska pedagogen ladda ner Keezy Classic-appen på pekplattorna. Appen är gratis och kan laddas ner från App Store via länken nedan. Nerladdningen tar några minuter.

https://apps.apple.com/us/app/keezy-classic/id605855595

Keezy Classic–appen är ett musikaliskt dataprogram avsett för Apples iPad. Den lämpar sig för 3-åringar och uppåt. Appen är lätt att använda och kräver inte särskilda IT-färdigheter.

Förhandsuppgift:

Före workshopen bör pedagogen spela in sex olika ljudvärldar på pekplattorna till exempel med hjälp av YouTube. Ljudvärldarna som ska sökas är:

 1. Lugnt/Vackert naturljud
 2. Hårt/Skrämmande naturljud
 3. Sommarljud
 4. Vinterljud
 5. Nattljud
 6. Morgonljud

När du hittat en lämplig ljudvärld, öppna Keezy Classic-appen på plattan. Spela in ljudvärldarna du hittade på YouTube med Keezys mikrofonfunktion.

Dessutom ska pedagogen söka i bildbanker efter bilder som passar för att beskriva de sex ljudvärldarna.

Längd: två utbildningsdagar

Undervisningen ordnas på distans

Deltagarantal: 20

Du kan gå med via den här länken: bit.ly/mjaukompetens