Metkan vuosikokous 9.3.2020

* * * Metka on maamme vanhin mediakasvatusjärjestö. Metka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia saada oma äänensä kuuluviin ja vahvistaa käytännön mediataitoja. Metka edistää luovuutta, kriittistä monilukutaitoa ja elämyksiä yli rajojen eri medioiden kautta. Metka tuottaa ajankohtaista ja käytännön mediakasvattajille relevanttia materiaalia. * * * Nyt on tullut jälleen aika kutsua jäsenyhteisömme Metkan vuosikokoukseen. Viralliset kokouskutsut liitteineen on toimitettu jäsenjärjestöihimme. * * * Onko yhteisösi tai yrityksesi kiinnostunut Metkan jäsenyydestä? Ota yhteyttä!

KOKOUSKUTSU                              2.3.2020

MEDIAKASVATUSKESKUS METKA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

AIKA     9.3.2020 KLO 18.00

PAIKKA Helsingin keskustakirjasto Oodi, ryhmätila 2

ILMOITTAUTUMINEN                Pyydämme ilmoittamaan edustajanne osallistumisesta: meri.seistola@mediametka.fi tai 050-56 343 56.

Jäsenyhdistystä voi edustaa vuosikokouksessa myös valtakirjalla. Hallitusehdokkailta pyydämme kirjallisen suostumuksen ja lyhyen esittelyn.

ESITYSLISTA

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen esityslista.
  • Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 4-9 muuta jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.
  • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa, tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
  • Kokouksen päättäminen

Helsingissä 2.3.2020

Mediakasvatuskeskus Metka ry:n hallituksen puolesta

Meri Seistola, Toiminnanjohtaja