Mediasiltoja rakentamassa -hanke tuli päätökseen – Tuloksena kaksikymmentä työpajaa sekä monipuolinen mediatyöpajapaketti kirjastoille

Fyysisesti kolmen maakunnan alueella ja verkkotapahtumina toteutettu Mediasiltoja rakentamassa -hanke yhdisti työpajoissaan nuoria sekä iäkkäitä sekä kasvatti eri kulttuuritaustaisten medialukutaitoa.

Mediasiltoja rakentamassa – Kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen edistäminen -hanke jatkui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuodesta 2021 alkuvuoteen 2023. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Kansanvalistusseura-säätiö (KVS), RT-documentaries Oy sekä Turun kaupunginkirjasto. Hankkeen kohderyhmänä olivat nuoret, iäkkäät ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeessa luotiin toimintamalli ja verkkokurssimateriaalia kirjastolaisten käyttöön käytännöllisen eri kulttuuritaustoista tulevien ja eri-ikäisten mediakasvatuksen edistämisen tueksi. Kurssimateriaali työstettiin vuoden 2022 aikana julkaistavaksi helmikuussa 2023 Turun kaupungin ylläpitämässä Liboppi-verkkomateriaalialustassa nimellä Mediasiltoja rakentamassa. Materiaali sisältää työpajasuunnitelmia, mediakasvatukseen liittyviä tehtäviä sekä videomateriaalia ja työpajaohjaajien haastatteluja hankkeeseen liittyen. Materiaali luotiin hankkeen aikana erilaisissa pilottityöpajoissa ja hankkeen teemoja käsittelevän avoimen keskustelutilaisuuden kautta. 

Työpajat

Mediametka suunnitteli kaksi työpajakonseptia, Podcast-työpajan sekä Kirja vs. elokuva -työpajan, nuorten ja iäkkäiden yhteiseen mediakasvastustoimintaan. Niiden tavoitteena oli eri ikäisten ja taustaisten henkilöiden yhdessä mediasta oppiminen sekä moniluku- ja mediataitojen kehittäminen katselemalla, kuuntelemalla ja itse tekemällä. Osallistujien kanssa keskusteltiin työpajojen aiheista avoimesti ja pajojen päätteeksi kerättiin palautetta.  Työpajojen suunnittelun teoreettisena viitekehyksenä toimi hankkeen pohjaksi luotu Johannes Repon Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan koulutusohjelman opinnäytetyö, jossa tutkittiin nuorten ja ikääntyneiden digitaalisen median käyttöä. Mediametkan työpajat pilotoitiin Turun kaupunginkirjastossa keväällä 2022, ja niitä jatkettiin vuoteen 2023. 

Yhteistyökumppani RT Documentaries Oy tuotti omat pilottityöpajansa Pohjois-Karjalassa geriatrisissa hoitolaitoksissa. Digitarina-työpajoissa tuotettiin yhdessä iäkkäiden kanssa heidän kertomien tarinoiden pohjalta lyhyitä videopohjaisia digitarinoita.  

Toinen yhteistyötaho KVS-Säätiö toteutti omat työpajansa Uudellamaalla arabiankielisten perheiden kanssa. Työpajojen ensimmäinen osa (kevät 2022) keskittyi digitalisoituvassa mediamaailmassa tarvittavien kriittisten taitojen edistämiseen eri-ikäisten ihmisten näkökulmista. Toisessa osiossa (syksy 2022) painotettiin osallistavaa mediatuotannon harjoittelua ja luovia mediataitoja. 

Kansanvalistusseura-säätiö toteutti huhtikuussa 2022 lisäksi keskustelutilaisuuden liittyen hankkeen teemoihin. Tilaisuudessa esiintyi asiantuntijoita pitäen puheenvuorot kulttuurisensitiivisen ja ylisukupolvisen mediakasvatuksen tarpeellisuudesta sekä kulttuurisensitiivisen työotteen lisäämisen tarpeesta suomalaisessa mediassa. Tallenteet keskustelutilaisuuden puheenvuoroista voit katsoa Mediametkan Youtube-kanavalta alla olevien hyperlinkkien avulla.

Mari Maasilta – Miksi kulttuurisensitiivistä ja ylisukupolvista mediakasvatusta tarvitaan?

Janina Waenthongkham – Kulttuurisensitiivisyys ja sen puute suomalaisessa mediassa

Hankkeen kattavuus ja palaute

Kaiken kaikkiaan hanke oli toiminnassa kolmen maakunnan alueella ja työpajoja järjestettiin kaksikymmentä.

Hankkeen lopputuotoksena syntyi verkko-opiskelukokonaisuus Turun kaupungin ylläpitämään Liboppi-verkko-opiskelujärjestelmään. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) Kokonaisuus antaa kirjastohenkilökunnalle tietotaidon omien mediakasvatustyöpajojen pitämiseen omassa kirjastossa. Kurssiin pääsee käsiksi luomalla tunnukset järjestelmään ja etsimällä aineiston hakutermillä “Mediasiltoja rakentamassa”. 

Työpajojen osallistujilta kerättiin palautetta, ja se oli pääosin positiivista. Erityisesti esiin nousivat työpajoista saadut oivallukset siitä, kuinka mediamaailma ympärillämme toimii, sekä työpajojen kautta löydetyt uudet digitaaliset työkalut itsensä ilmaisemiseen ja omanlaistensa mediatuotosten luomiseen.