Mediametkaa! Osa 9 – Disinformaatio ja piiloagenda

Disinformaatio, valeuutiset tai informaatiovaikuttaminen median kautta ovat arkipäiväisiä ilmiöitä, jotka näkyvät erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Ihmiset tarvitsevat entistä enemmän kriittistä medialukutaitoa sekä tiedonhaun taitoja, jotta he löytävät tiensä luotettavien tietolähteiden äärelle.

Mediakasvatuskeskus Metka ry:n Mediametkaa! Osa 9 – Disinformaatio ja piiloagendat nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali tarjoaa konkreettisia työkaluja 13–17-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen. Materiaalissa pohditaan, millaisilla keinoilla harhaanjohtaminen mediassa tapahtuu ja mietitään millä keinoin vaikuttavia viestejä saadaan aikaan. Ennen kaikkea nuorten kanssa keskustellaan laajemmin disinformaatiosta ilmiönä, joka voi vaikuttaa monellakin tapaa meihin esimerkiksi arvojen ja ideologioiden muokkaamisen näkökulmasta.

– Disinformaatio on ilmiö, jota aikuistenkin on vaikea ymmärtää. Toivomme, että tämän uuden opetusmateriaalin avulla nuoret oppisivat tekemään media-arjessaan perustellumpia valintoja. Kyky kyseenalaistaa, katsoa mediatekstien ja oman ajattelun taakse ovat tässä ajassa erityisen tarpeellisia taitoja,  summaa Metkan tuottaja Kaisa Myllylä.

Disinformaatio ja piiloagendat nuorten mediamaisemassa -materiaali pohjautuu mediakasvatuksen tavoitteisiin, joiden mukaan lapsia ja nuoria ohjataan osallistaen ymmärtämään median toimintalogiikkaa ja tiedostamaan turvallisen toiminnan rajoja. Opetusmateriaali vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin ja tukee nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Mediametkaa! Osa 9 – Disinformaatio ja piiloagendat nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali on julkaistu digitaalisessa Claned-oppimisympäristössä. Kokonaisuus on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Claned-alusta vaatii rekisteröitymisen.

Käy tutustumassa aiheeseen liittyvään työpajamalliin ja lisätehtäviin Oppimateriaalit -sivulla.