Mediakasvatus on lapsen oikeus

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20.11. 30 vuotta, ja samalla päivämäärällä juhlistetaan lasten oikeuksien päivää. Mediakasvatus osaltaan tukee näiden oikeuksien toteutumista.

Media on läsnä lasten arjessa, ja kasvattajien tehtävänä on varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat myös digitaalisissa ympäristöissä. Mediakasvatuksen kautta myös tuetaan monien lasten oikeuksien toteutumista.

Lapsella on oikeus saada tietoa eri medialähteistä. Medikasvatuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa lapsen tiedonhakutaitojen ja mediankäyttövalmiuksien kehittämistä, mutta myös suojelullisesta näkökulmasta sopimattomien sisältöjen pitämistä poissa lasten ulottuvilta. Sopivat monipuoliset ja ikätasolle sopivat mediasisällöt ja tuki mediankäytössä edesauttavat lapsen hyvinvointia ja osallisuutta.

Jokaisella lapsella on oikeus lepoon, leikiin ja tasapainoiseen arkeen – ja nämä kaikki nivoutuvat yhteen median käytön kanssa. Ruutuaika kännykän, television ja pelikonsolien äärellä voi olla osa niin lepoa kuin leikkiäkin ja mediakasvatus tukee arjen tasapainon löytämistä. Digihyvinvoinnin näkökulmasta oleellista on myös ruutuvapaat hetket arjessa, mutta perheen yhteisiin hetkiin voi kuulua elokuvailta tai ottelu konsolipelin äärellä, tärkeintä on tasapaino. Digitaalisen median äärellä lapsi tarvitsee aikuisen tukea omien itsesäätelytaitojensa kehittämiseen, jotta arki, medialla ja ilman, pysyy tasapainossa.

Vuonna 2019 lasten oikeuksia juhlistetaan teemalla Oikeus olla oma itsensä. Mediakasvatuksen avulla voidaan tukea ja edesauttaa sitä, että jokainen lapsi ja nuori uskaltaa olla rohkeasti oma itsensä myös mediassa.

Myös lapsen oikeuksia voi käsitellä monella tavoin median avulla ja Metka on ollut mukana tuottamassa lasten oikeuksien viikon oppimateriaaleja alakoululaisille. Kaikki lasten oikeuksien viikon materiaalit löytyvät osoitteesta lapsenoikeudet.fi

Hyvää lasten oikeuksien päivää!