Mediadialogia! kortit alakoululaisten mediakasvatukseen

Metkan uusimmassa oppimateriaalissa käsitellään erilaisia lasten digimedian käyttöön liittyviä teemoja. Korttien tarkoituksena on antaa kasvattajille välineitä keskustella mediakulttuurin antamista haasteista ja mahdollisuuksista. Dialogikorttien avulla lapset pystyvät itse kertomaan kokemuksistaan mediakulttuurissa ja arvioimaan yhdessä aikuisen kanssa medialaitteiden roolia arjessa.

Metkan tuottamat Mediadialogia! keskustelukortit ovat osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa mediakasvatuksen kehittämishanketta. Kortit on tuotettu tukemaan alakouluikäisten mediakasvatusta ja tarjoamaan kasvattajille yksinkertainen väline lasten mediakasvatuskeskustelun tueksi.

Dialogikorttien teemat käsittelevät digihyvinvointia, mediakriittisyyttä, mediakuluttamista sekä erilaisia mediasisältöjä. 24 kortin pakka muodostuu kysymyskorteista ja väittämistä. Myös korttien kuvitusta voi käyttää erilaisissa mediatuokioissa keskustelun herättäjinä.

Kortit on suunnattu alakoululaisten kanssa tehtävään mediakasvatustyöhön esimerkiksi kouluihin ja kirjastoihin. Kortteja voi hyödyntää myös esimerkiksi vanhempainiltamateriaalina tai osana perhetyötä.

Lisätietoa korteista ja niihin liitetyistä tehtävistä.

Kortit on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella vuosien 2019-2021 aikana. Korttien teksteistä ovat vastanneet Hanne Korpelainen ja Ilmari Lappalainen. Korttien kuvittaja on Anna Puura.