Ljud i omgivningen

I ljudworkshopen undersöker man ljud och lyssnar på dem. Man ställer in sinnena genom lyssnande, skapar ljud och spelar in ljud. Syftet är att observera ljud i omgivningen, fokusera på upplevelser som hörselsinnet ger och hitta nya och kreativa sätt att använda pekplattor med ljud. Ljudworkshopen passar bra för barn som behöver särskilt stöd och barn som talar svenska som andra språk. 

Teman:

Ljud i omgivningen

Lyssningsövning & auditivt lärande 

Självständigt arbete med pekplatta

Grupparbete/pararbete

Målsättningar:

Barnen övar att särskilja ljud med hörselsinnet

Barnen övar användning av pekplattor

Barnen övar koncentration och lyssnande

Åldersgrupp: 3-6-åringar

Längd: 45-60 min.

Enheter: pekplatta

Appar: Keezy för beatbox-versionen, annars räcker det med en pekplatta som man kan spela in ljud med https://apps.apple.com/us/app/keezy-classic/id605855595

Att fundera och lyssna på ljud väcker barnen till att tänka på världen via hörselsinnet. Syftet med workshopen Ljud i omgivningen är att undersöka och begrunda olika ljud, vad de består av och varför olika ljud väcker olika känslor. 

Man kan börja workshopen genom att diskutera med barnen hur ljud uppstår. För att ett ljud ska bildas behövs en vibrerande yta och för att uppfatta ett ljud behövs en mottagare. Hos människan är det örat som tar emot ljud. I följande video på Yle Arenan kan ni se hur människoörat tar emot ljud: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/06/korvan-aistit

Ni kan diskutera vilka andra vibrerande ytor som skapar ljud. Om ingen är där och hör ett ljud, finns ljudet då?

Ljudfrekvensen mäts i hertz (Hz), som betyder ljudvågor per sekund. Unga människor hör högre frekvenser än äldre människor. Människans hörsel försvagas när hon blir äldre. Med den här videon kan ni prova er hörsel: https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk

Undersök ljud

Ljudlandskap i naturen (längd 15 min.)

Barnen sitter i en halvcirkel på golvet. Både vuxna och barn sluter ögonen och lyssnar en stund på olika ljudlandskap. Ljuden kan vara till exempel av ett stormigt hav, en skog i hård vind, en sommaräng, ett åskväder o.s.v. Man kan hämta ljudlandskap i kostnadsfria ljudbibliotek. Observera att producenterna har upphovsrätt till de ljud de spelat in och delar. Om det står att ljudet får användas fritt kan du ladda ner det och lyssna på det med barnen. 

Ljudbibliotek:

https://papunet.net/materiaalia/%c3%a4%c3%a4nipankki – ljuden får användas fritt

https://freesound.org/ – licensuppgifterna anges i samband med ljudfilen

https://soundbible.com/ – licensuppgifterna anges i samband med ljudfilen

https://www.soundjay.com/ – gratis ljud

Ni kan lyssna på ljuden så att barnen får gissa hurudant landskap det är fråga om. Efter varje ljudlandskap kan ni också diskutera hurudana känslor ljuden väckte och varför. Ni kan fortsätta diskussionen genom att fundera på andra naturljud. Diskutera till exempel utgående från följande frågor:

  • Hurudana naturljud är vackra? (lommens sång, en porlande bäck)
  • Låter åska/nattljud skrämmande? (åskväder / ugglehoande / vargyl)
  • Vad kommer ni att tänka på av? sommar-/vinter-/morgonljud? (geting / snöstorm / fågelkoncert på morgonen)

Låt barnen svara turvis under diskussionen. Det är viktigt att alla deltar. Med barn som inte kan så bra svenska eller som har specialbehov kan man använda laminerade bilder som hjälp i diskussionen. Du kan laminera bilder som beskriver de olika ljuden. När du söker bilder bör du tänka på copyrighten, precis som med ljud, och försäkra dig om att de får användas fritt. Bilder som får användas fritt finns i en del bildbanker.

Bildbanker vilkas bilder får användas fritt:

https://pixabay.com/fi/

https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

https://stocksnap.io/

https://unsplash.com/

Efter att ni lyssnat på och undersökt ljud kan ni prova att spela in olika ljud med pekplatta. 

Gör och spela in ljud (30 min.)

När du gör ljud med gruppen kan ni börja med att tänka till exempel på olika djurljud. Ljuden kan göras i grupper och inspelningar kan göras till exempel av lejongruppen, varggruppen, kattgruppen, myggruppen o.s.v.

Ni kan också leta fram bilder på djuren i bildbanker och ha dem framme.

Barnen kan delas in i grupper enligt de olika djuren och den vuxna kan vara inspelare. Ni kan göra inspelningarna så att ni först spelar in glada myggor, sedan ursinniga myggor och till slut till exempel rädda myggor. Barnen kan själva välja vilka känslor de vill spela in. Inspelningarna fortsätter på samma sätt med de andra djuren. När alla djurljud är inspelade lyssnar man på dem tillsammans. Ni kan också diskutera ljuden om ni vill. Inspelningen ska helst göras i ett rum där andra ljud inte hörs. Grupperna kan gå in i ett rum för sig när de gör inspelningarna. Om ni vill leka mer med ljud finns det en rolig app till iOS-enheter som heter Keezy och som kan användas för undersökning av ljud.

En ekstra uppgift

Beatbox-version med Keezy (30 min.):

Barnen delas in i 2-3 personers grupper. Varje grupp får en iPad. I Keezy-appen finns 13 färdiga ljudvärldar. 

Welcome to Keezy – Lovely Zouky – Harp

Hey Boy! – Friends – Drumz – It’s easy

Gallo – Can’t Shake it – Butch – Not Afraid – SKG Sounds

Visa barnen hur de genom att klicka på olikfärgade lådor i Keezy kan få till stånd musik. Varje grupp får klicka på Keezys olikfärgade ljudlådor i den takt barnen vill och välja olika ljudvärldar.

Småbarnsfostrares tankar om vad de vill lära sig om multilitteracitet: