Kroppskrumelurer

Animation bild för bild där man fotograferar en människas rörelser.

Teman: 

Rörelse och rörliga bilder

Fotografering

Trollkonster med fotografering

Grupparbete

Målsättningar: 

Fundera över hur rörliga bilder skapas

Öva att fotografera och bli fotograferad

Öva att använda informationsteknik

Producera en animation i grupp

Åldersgrupp: 4-6-åringar

Längd: 90 min.

Enheter: pekplatta

Appar

StopMotion (iOS)

StopMotion (Android)

Kroppskrumelurer

Trollkonster med hjälp av animation

Animation är en teknik där man gör en film genom att fotografera bild för bild. När bilderna visas med tillräcklig hastighet ger de ett intryck av rörelse. 

Pixillation är animation där figuren som rör sig inte är en ritad figur eller en docka, utan en riktig människa. Rörelserna kan planeras på förhand och med hjälp av de olika momenten kan man skapa illusioner av att människan till exempel kan glida genom rummet eller snurra på stället utan att lyfta fötterna eller komma ut ur en tom låda, som om den animerade människan kunde trolla.

Att undersöka rörelser

Det är roligt att planera pixillering och det lönar sig att reservera tid till det och papper att rita rörelserna på. Före ritandet kan man i tidiga fysiologers spår undersöka hur rörelser uppkommer. Det finns många exempel, från pelikaner som landar till människors gymnastikrörelser. Den franska fysiologen Étienne-Jules Marey främjade filmskapandet med sina uppfinningar. Hans filmapparat påminde om ett gevär. Apparaten tog bilder så snabbt att han fick med de olika momenten av en rörelse. 

Fota en egen rörelse

När ni undersökt olika rörelser kan ni parvis fundera ut en rörelse ni vill fota. Fundera var rörelsen börjar, vad som är dess klimax och var den slutar. Rita de olika momenten på pappret, som i Mareys exempel. Rita 12 moment, vart och ett på en egen bild.

Om ni vill simulera trolleri i rörelsen kan ni använda följande tips. Fotandet kan gärna göras så att den ena i paret först fotar och den andra rör sig och att de sedan byter roller. 

Glida längs golvet: Bilderna tas så att du är i en position där du ”surfar” över golvet. Stå stilla i ”surfpositionen” och låt ditt par tar en bild. Efter att ni tagit bilden rör du dig en halv meter framåt och ställer dig i samma position igen. Paret tar en bild. Fortsätt på samma sätt och ta 12 bilder. Slutresultatet blir att den fotade ser ut att glida över golvet. 

Tips: om ni vill att hela gruppen glider tillsammans kan de vuxna fota glidandet så att hela barngruppen rör sig lite framåt mellan varje bild. Den som fotar måste stå på samma ställe genom hela fotandet. Bäst är det om pekplattan eller kameran kan hållas stilla på ett stöd eller ett stativ under fotandet. 

Försvinna i en låda: Leta upp en tillräckligt stor papplåda eller annan låda dit barnet ryms helt och hållet så att det kan huka sig ner i lådan steg för steg. Försvinnandet i lådan kan kombineras med glidandet på så sätt att barnen glider mot lådan steg för steg och samtidigt försvinner ett barn i den.

Försvinnandet i lådan görs på samma sätt som glidandet, så att en ny bild tas när barnet rört sig till nästa position, alltså i det här fallet hukat sig lite längre ner mot lådans botten. Man kan ta så många foton som behövs för att barnet ska försvinna. På den sista bilden syns bara lådan och barnet har redan klivit ur den. Av det här momentet kan man ta några bilder och om barnen glider mot lådan samtidigt kan nästa barn kliva i lådan för att huka sig ner och till slut försvinna.

Att fota en rörelse

Det lönar sig att fota med ett stop motion-program som lämpar sig för pixillering. Fotandet kan gärna göras parvis, så att den ena tar bilderna av rörelsens olika moment med pekplatta, kamera eller mobil. Rörelsen fotas i 12 moment börjandes med att den som fotas ställer sig stilla i utgångspositionen och fotaren tar en bild. Den som rör sig gör rörelsen i moment och fotaren tar en bild av varje moment tills alla 12 moment är fotade.

Att editera bilderna

Vokabulär:

Animation – en film som skapas bild för bild, till exempel ritad film, dockanimation eller datorgjord animation.

Animera – att få en ritad eller datorgjord animationsfigur att ”leva” genom att sammanfoga rörelsemoment.

Animatör – person som ansvarar för att figuren rör sig på önskat sätt mellan bildtagningarna.

Stop-motion – animationsteknik där man flyttar till exempel föremål stegvis bild för bild och skapar en illusion av rörelse och liv.

Småbarnsfostrares tankar om vad de vill lära sig om multilitteracitet: