Mediametkan koulutuskuulumisia keväältä 2024

Mediametkalla on jälleen ollut vilkas koulutuskevät 2024 - olemme pitäneet työpajoja ja koulutuksia eri kohderyhmille monipuolisesti erilaisista teemoista ja aiheista. Tähän artikkeliin on koottu kokemuksia ja tunnelmia kevään varrelta.

Koska keväämme on ollut työntäyteinen, päätimme koostaa kevään koulutuksista oman artikkelin. Mikäli kiinnostuit mistään koulutuksesta, olethan meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä. Mieluusti räätälöimme sopivia koulutuskokonaisuuksia asiakkaillemme.

Disinformaatiota ja valeuutisia käsittelevät työpajat Iissä

Mediametka järjesti yhteistyössä Iin kirjaston kanssa disinformaatio ja valeuutiset -aiheisia työpajoja 7. -luokkalaisille. Työpajoissa tavoitettiin kaikki Iin ja Kuivaniemen seiskaluokkalaiset, mikä tarkoittaa yhteensä 151 oppijaa. Työpajojen kouluttajan toimi Mirkka Suhonen. Kaikille luokille järjestettiin kaksi työpajaa peräkkäisillä viikoilla – kahdeksalle ryhmälle oli kaksi työpajaa eli yhteensä työpajoja pidettiin 16 kappaletta.

Työpajoissa käsiteltiin erilaisia harhaanjohtamisen keinoja, kuten valeuutisia, klikkiotsikoita, propagandaa, ja tekoälyä sekä sen avulla luotuja harhaanjohtavia sisältöjä. Pajoissa tehtiin monipuolisesti erilaisia harjoituksia, jotka liittyivät harhaanjohtavan tiedon tunnistamiseen. Tehtävissä esimerkiksi eroteltiin valeuutisia oikeista uutisista, tunnistettiin luotettavan uutisen tunnusmerkkejä sekä kirjoitettiin omia valeuutisia.

Kulttuurikurkkaus Espoossa

Kulttuurikurkkaus on Espoon kaupungin malli taiteen ja kulttuurin ammattilaisten osaamisen valjastamiseen osaksi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman tavoitteita. Mediametka järjesti toimintaa Espoon Kulttuurikurkkaukseen lukuvuoden 2023-2024 aikana yhteensä neljässä varhaiskasvatusyksikössä. Lukuvuoden aikana Mediametka tavoitti kaikissa yksiköissä yhteensä 15 lapsiryhmää ja yhteensä 293 lasta. Varhaiskasvatuksen asiantuntijoita kaikissa ryhmissä tavoitettiin yhteensä 33.

Koulutuksien aluksi jokainen yksikkö sai alkutehtäväksi etämateriaalin, jonka avulla he pystyivät kokeilemaan tunnetaitokasvatusta ennen varsinaisia työpajoja. Alkutehtävän jälkeen jokaiseen yksikköön järjestettiin kullekin lapsiryhmälle oma metsätyöpaja sekä kasvattajille suunnattu oma etäoppimateriaalipaketti sekä siihen liittyvä tukihetki. Kokonaisuuden suunnitteli vastuukouluttajana toiminut musiikkipedagogi, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja Tanja Anttila yhdessä Mediametkan tiimin kanssa.

Kurkkauksen opetusteemoina olivat perustunteet: suru, ilo, pelko ja viha. Koulutuksissa tutkittiin tunteiden syntymistä sekä sitä, miltä tunteet näyttävät ja tuntuvat kehossa, tunteiden kuohuntaa ja yli pursuamista ja myös tunteiden kanssa elämistä ja rauhoittumista. Metsätyöpajoissa lasten kanssa tunnistettiin tunteita nallekuvien ilmeisestä sekä erikseen laulun ja käsinuken avulla. Tunteita havainnollistettiin muodoin, ilmeine, äänin, elein ja liikkein sekä kehon tuntemuksia kuunnellen. Metsässä myös kokeiltiin eri keinoja tunteiden kanssa olemiseen ja pohdittiin, miksi tunteet ovat olemassa. Lapset saivat sanottaa tunteitaan fyysisten tunnemöllyköiden avulla, joille lopuksi rakennettiin pesät.

Mediasiltoja rakentamassa – mediatyöpajat kirjastolaisille

Vuoden alussa Mediametka aloitti yhteistyön Lahden AKE:n↙️ kanssa Mediasiltoja rakentamassa – koulutussarjan parissa. Koulutussarja on suunnattu kirjastoalan ammattilaisille ja pohjautuu Liboppi -verkko-opiskeluympäristössä julkaistuun Mediasiltoja rakentamassa -kurssiin, joka onkin ollut yksi opiskeluympäristön suosituimmista kursseista. Koulutussarja kestää vuoden 2024 ajan ja siihen kuuluu yhteensä neljä koulutusta.

Koulutussarjan kaksi ensimmäistä koulutusta pidettiin kevään 2024 aikana. Ensimmäinen koulutus järjestettiin 16.4.2024 ja se käsitteli Mediakasvatusta kirjastotyössä. Kouluttaja Petrus Jauhiainen keskusteli sitä, mitä mediakasvatus tarkoittaa sekä siitä, miten mediakasvattajuus voi näkyä kirjastotyössä. Koulutuksessa pureuduttiin myös erilaisiin median tuottamisen muotoihin ja siihen, miten kirjastot tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia tuottaa mediaa.

Toinen koulutus järjestettiin 21.5.2024 ja siinä käsiteltiin kulttuurisensitiivisyyttä ja antirasismia kirjastotyössä. Kouluttajat Jenni Koski ja Minna Laakso puhuivat alustuksessaan siitä, mitä kulttuurisensitiivisyys ja antirasistinen työote tarkoittavat kirjastotyössä. Osallistujille annettiin myös vinkkejä kulttuurisensitiviiseen työotteeseen sekä tarkasteltiin sitä, mitä jokainen meistä voi tehdä antirasistisemman yhteiskunnan hyväksi.

Koulutussarja jatkuu syksyllä vielä kahden koulutuksen verran. Syyskuussa koulutussarjassa pureudutaan ylisukupolvisuuteen ja lokakuussa pedagogiikkaan kirjastotyössä

Luento ja mediatyöpajat Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton kevätpäivillä

Mediametka osallistui toukokuun alussa Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton↙️ kevätpäiville, jossa pidettiin yksi vanhemmille suunnattu luento sekä kaksi lapsille ja nuorille suunnattua työpajaa. Vanhemmille suunnatussa luennossa kouluttaja Minna Laakso käsitteli lasten ja nuorten mediakasvatusta, some-maailmaa sekä verkkokiusaamista. Luennon aikana jaettiin omia kokemuksia mediakasvatuksesta sekä pohdittiin sitä, miten vanhempana voi tukea lapsen tai nuoren somen käyttöä. 

Lapsille ja nuorille järjestettiin animaatio-työpajat, joissa hyödynnettiin stop motion -animaatiota. Kouluttajina toimivat Johannes Repo ja Minna Laakso. Osallistujat pääsivät pareittain ja ryhmissä tekemään lyhyitä stop motion -animaatioita, joissa erilaiset esineet, lelut ja muovailuvahat laitettiin liikkeelle.

Ylisukupolvinen luovuus kirjastotyössä -työpaja seniorityötä tekeville

Kevään aikana Mediametka järjesti Porvoon kirjaston SEVERI -verkoston verkostopäivässä Ylisukupolvinen luovuus -hankkeesta↙️ inspiroituneen työpajan. Työpajassa esiteltiin ja harjoiteltiin kouluttaja Mervi Maatelan johdolla erilaisia harjoituksia ja toimintatapoja, joita Mediametka on toteuttanut ylisukupolvisissa työpajoissa. Seniorityötä kirjastoissa tekevät saivat siis työpajasta inspiraatiota ja käytännön vinkkejä omaan työhön vietäväksi.

Palautteiden perusteella työpaja oli hyvin onnistunut. Osallistujat pitivät työpajaa hyödyllisenä ja he saivat siitä taitoja omaan työhön vietäväksi. Työpajaa kuvailtiin opettavaiseksi ja se avasi käyttöön uuden sovelluksen videoiden editointiin.

Disinformaatio ja valeuutiset -työpaja Viitasaarella

Mediametkan koulutuskevään viimeinen työpaja järjestettiin lukuvuoden viimeisinä päivinä Viitasaarella. Jenni Koski piti 6. -luokkalaisille disinformaatiota ja valeuutisia käsittelevän työpajan, jossa perehdyttiin erilaisiin harhaanjohtamisen menetelmiin sekä niiden tunnistamiseen, minkä lisäksi osallistujat pääsivät tekemään erilaisia tehtäviä ja harjoituksia.

Kooste kevään koulutusten palautteista

Keräsimme kaikista kevään koulutuksista palautetta, jota analysoimme hyödyntäen ChatGPT:tä. Saatujen palautteiden perusteella toimintaan oltiin hyvin tyytyväisiä. Osallistujat ovat hyötyneet runsaasti käytännön ideoista ja esimerkiksi kollegoiden vinkeistä, joita he ovat saaneet koulutuksista. Monet ideat ja vinkit, kuten mediakriittisyyden opettaminen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat olleet sellaisia, joita osallistujat ovat voineet hyödyntää työssään. Myös kouluttajat saivat kiitosta innostavista esityksistä, jotka herättivät paljon pohdintaa. Koulutusten ja työpajojen kehitysideat ovat liittyneet liian lyhyeen aikaan sekä siihen, että kaikki käsitteet avataan tarpeeksi tarkasti. Monet osallistujat kokivat oppineensa uusia taitoja ja toivoivat lisää vastaavanlaisia koulutuksia tulevaisuuteen.

Mediametka keräsi myös numeerista palautetta työpajoista ja koulutuksista, mikä myös osoitti sen, että ne olivat osallistujien keskuudessa hyvin pidettyjä. Osallistujat arvioivat työpajoja ja koulutuksia asteikolla 1-5 (1: Täysin eri mieltä ja 5: Täysin samaa mieltä). Esimerkiksi väittämällä Työpajan ohjaaja oli selkeä ja osaava oli keskiarvona 4.5 ja väittämällä Työpajan sisältö ja tehtävät olivat hyödyllisiä oli keskiarvona 3.8.

Tutustu tarkemmin Mediametkan työpaja- ja koulutuskuvauksiin:

Tilaa työpaja: