Fota, illustrera, berätta!

Videoworkshop där man funderar över hurudana berättelser barnen hört och hur berättelserna ser ut i bilder. I workshopen tar barnen foton med pekplatta, färdas till gränserna för sin fantasi och berättar högt en berättelse som får digital form. 

Teman: 

Observation av omgivningen

Fotografering

Digiberättelse

Träna fantasin

Grupparbete

Målsättningar: 

Öva att berätta berättelser

Öva att använda informationsteknik

Producera en digiberättelse i grupp så att allas arbetsinsats syns

Åldersgrupp: 4-6-åringar

Längd: 90 min.

Enheter: pekplatta

Appar

iMovie (iOS)

VN Video Editor (Android/iOS)

Berättelsen

När man gör en film görs först ett manuskript som berättar vad som händer i filmen. Manuskriptet har ett visst format, där en skriven sida motsvarar en minut film. I filmen handlar berättelsen om en huvudperson som genom olika händelser lär sig eller upptäcker något väsentligt om tillvaron. 

I workshopen Fota, illustrera, berätta kan ni först påminna er berättelser som barnen känner till och fundera över vad som händer i dem. Ni kan fundera hurudana huvudpersoner det finns i berättelserna och göra en lista på dem på en tavla eller på papper.

Vad har berättelsernas personer gemensamt? Vad händer dem? Det är intressant att undersöka hurudana konflikter som finns i berättelserna eller hurudana saker som behandlas i berättelser för barn. När ni talat om berättelser i allmänhet kan ni gå till berättelser i barnens liv och begrunda till exempel vänskap. Vem ska spela huvudrollen i den egna berättelsen? Det kan vara ett mjukisdjur eller en maskot som letar efter en försvunnen vän. 

Berättelsen kan gärna ritas som serie före fotandet. Ni kan sätta er in i olika bildutsnitt och fundera hur ni med hjälp av dem kan rytmisera berättelsens audiovisuella framställning. Om det är för svårt att rita en serie räcker det med en bild som hjälper barnet att fundera på vad som ska hända i berättelsen. Den vuxna kan hjälpa med att bygga berättelsen genom att fråga till exempel vad som händer i början och i mitten och hur berättelsen slutar. I början sätts händelserna i gång, till exempel så att mjukisdjuret söker sin vän. I mitten av berättelsen fortsätter sökandet utan att vännen hittas hur mjuksidjuret än söker. Ofta har berättelser en oväntad vändning på slutet som gör att de slutar på önskat sätt. När bilden är ritad och berättelsen utfunderad är det dags att börja fota.

Fotografera

Ta 5-10 bilder av mjukisdjuret eller figuren, på så sätt att bilderna följer den berättelse barnet berättat. Det lönar sig att variera bildutsnittet och ta bilderna i den ordning de kommer i berättelsen. En del bilder kan tas nära och andra längre ifrån. När figuren fotas i närbild kommer dess tankar och känslor bättre fram i berättelsen. På bilder på längre håll syns omgivningen där berättelsen utspelar sig. Fundera på bildernas bakgrunder och arrangera dem gärna så att de stöder berättelsen. Ta genast bort misslyckade bilder och fota en ny i stället. När bilderna är tagna går man över till editerandet.

Illustrera

Bilderna kan editeras till en berättelse med iMovie på iOS-enheter eller VN Video Editor på Android/iOS-enheter. Bilderna kopieras från bildgalleriet till editeringsprogrammet i den ordning de ska vara i berättelsen. När du valt bilderna ser du dem i en editeringsvy där du kan editera dem.

Berätta!

I editeringsprogrammet kan man spela in ljud på bilderna. Inspelningen kan startas med mikrofonen. Barnet kan själv vara berättare och ljudet kan spelas in så att barnet ensamt eller med kompisar berättar vad som händer i berättelsen om mjukisdjuret. Efter inspelningen kan ni lyssna på den och göra om den om barnet inte tycker den blev bra. Ni kan också lägga till musik och ljudeffekter från färdiga ljudarkiv eller göra dem själv. Berättelsen blir intressantare med ljud som stöder händelserna. 

De färdiga filmerna kan visas på en egen premiär dit ni också kan bjuda in föräldrarna.

Bildutsnitt

En mediepresentation är alltid någons val. En del har tagits med på bilden och annat lämnats utanför. Den som gör presentationen väljer vad hen vill visa och hur. Beskärningen påverkar innehållet och tolkningen. Bildutsnitt är ett allmänt överenskommet begrepp som utrycker hur bilden beskurits från omgivningen. Man måste besluta om objektet ska visas helt, i helbild, eller på närmare håll, i närbild. Med bildutsnittet väljer vi vad vi vill visa åt tittaren och vad som lämnas utanför. Det här skapar också stämning. Ju närmare vi tar bilden, desto starkare blir stämningen. Sådana gemensamt överenskomna begrepp gör det lättare att prata om bilder. 

Uppvärmning: Titta på bilder och fundera på bildutsnitten. 

Uppgift: Fota olika bildutsnitt av en kompis. Fundera vilka utsnitt de är. Fundera över hur olika bildutsnitt påverkar bilden.

Småbarnsfostrares tankar om vad de vill lära sig om multilitteracitet: