Äänet ympäristössä

Äänipajassa tutkitaan ja kuunnellaan ääniä. Aisteja viritellään kuulemisen kautta, ääniä tehdään ja äänitetään itse.

Teemat

Äänet ympäristössä

Kuuntelemisen taitoharjoitus & auditiivinen oppimistapa 

Tablet-laitteen kanssa omatoiminen työskentely

Ryhmätyötaidot/ parityöskentely

Tavoitteet:

Harjoitellaan erittelemään ääniä kuuloaistin avulla

Harjoitellaan tablet-laitteiden kanssa työskentelyä

Harjoitellaan keskittymään ja kuuntelemaan

Ikäjakauma: 4–6-vuotiaat

Kesto: 90 min

Laitteet: tablettitietokone

Lisätehtävien sovellus: Vain iPad-laitteeseen ladattava Keezy-sovellus

https://apps.apple.com/us/app/keezy-classic/id605855595

Äänien miettiminen ja kuunteleminen herättelee lapsia ajattelemaan maailmaa kuuloaistin kautta. Äänet ympäristössä – työpajassa on tarkoituksena tutkia ja pohtia erilaisia ääniä, mistä äänet muodostuvat ja miksi erilaiset äänet aiheuttavat erilaisia tunteita. 

Aloitus:

Lasten kanssa voi aloittaa työpajan keskustelemalla mistä äänet syntyvät. Äänen syntyminen tarvitsee värähtelevän pinnan ja äänen havaitsemiseen tarvitaan vastaanotin. Ihmisellä ääntä vastaanottaa korva. Oheisesta Yle Areenan -videosta voi katsoa, kuinka ihmisen korva vastaanottaa ääntä: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/06/korvan-aistit

Pohtikaa yhdessä: Lasten kanssa voi käydä läpi, mitkä kaikki muut värähtelevät pinnat synnyttävät äänen. Jos ääntä ei ole kukaan kuulemassa, niin onko ääni silloin olemassa?

Äänen taajuus on hertsi (Hz) ja se tarkoittaa yhtä ääniaaltoa sekunnissa. Nuori ihminen kuulee korkeampia taajuuksia kuin iäkkäämpi ihminen. Ihmisen kuulo heikkenee vanhetessa. Oheisen videon avulla voi testata, minkä ikäinen oma kuuloaisti on: https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk

Äänien tutkiminen

Luonnon erilaiset äänimaisemat (kesto 15 min)

Lapset istuvat puoliympyrään lattialle. Sekä aikuiset että lapset sulkevat silmänsä ja kuuntelevat hetken erilaisia äänimaailmoja. Äänet voivat kuvastaa maisemia, kuten myrskyisä meri, tuulinen metsä, kesäinen niitty, ukkosilma jne. Äänimaisemia voi etsiä erilaisista ilmaisista äänikirjastoista. Äänien tekijöille syntyy tekijänoikeus heidän äänittämistään ja jakamistaan äänistä, se kannattaa ottaa huomioon ääniä kerätessä. Jos ääni on merkitty niin, että niitä saa käyttää vapaasti, niin silloin sen voi ladata ja kuunnella lasten kanssa huoletta. 

Äänikirjastoja:

https://papunet.net/materiaalia – ääniä voi käyttää vapaasti

https://freesound.org/ – lisenssitiedot äänitiedoston yhteydessä

https://soundbible.com/ – lisenssitiedot äänitiedoston yhteydessä

https://www.soundjay.com/ – ilmaisia ääniä

Ääniä voi kuunnella niin, että lapset arvaavat, mistä maisemasta on kyse. Jokaisen äänen jälkeen voi kerrata myös sen minkälaisia tunteita kyseinen äänimaisema herätti ja miksi? Keskustelua voi jatkaa miettimällä myös muita luonnonääniä. Lasten kanssa voi pohtia asiaa esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

Minkälainen on kaunis ääni luonnossa? (kuikan laulu, puron solina)

Onko ukkosen/ yön ääni pelottava? (ukkosmyrsky/ pöllön/ suden ääni)

Mitä kesän/ talven/aamun äänimaailmasta tulee mieleen? (ampiainen/ lumimyräkkä/ aamuinen lintukonsertto)

Keskusteluhetken aikana kukin lapsi saa vastata vuorollaan. On tärkeää, että kaikki ovat mukana keskustelussa. Suomen kieltä taitamattoman ja erityislapsen kanssa on hyvä käyttää laminoituja kuvia apuna keskusteluyhteyden saamiseksi. Kuvia voi laminoida kuvastamaan tiettyjä ääniä. Kuvien etsimisessä kannattaa muistaa sama sääntö kuin äänien kanssa eli tekijänoikeudet kuvien käyttöön kannattaa varmistaa. Vapaasti käytettäviä  kuvia  löytyy esimerkiksi näistä kuvapankeista:.

Kuvapankkeja, joiden kuvia saa käyttää vapaasti:

https://pixabay.com/fi/

https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

https://stocksnap.io/

https://unsplash.com/

Äänien kuuntelemisen ja tutkimisen jälkeen voi kokeilla erilaisten äänten äänitystä tablettitietokoneella

Äänien tekeminen ja äänittäminen (30 min)

Äänien tekeminen ryhmän kanssa on helppo aloittaa miettimällä esimerkiksi erilaisten eläinten ääniä. Äänet voidaan tehdä ryhmissä ja äänityksiin voivat osallistua esimerkiksi leijonat, sudet, kissat, hyttyset jne.

Eläinten kuvia voi etsiä ja laittaa esille hyödyntämällä kuvapankkeja.

Lapset voi jakaa valitun eläimen mukaan ryhmiin ja aikuinen voi toimia äänittäjänä. Ääniä voi ottaa siten, että ensin äänitetään iloiset hyttyset, sitten raivokkaat hyttyset ja lopuksi esimerkiksi pelokkaat hyttyset. Lapset voivat miettiä itse, mitkä tunteet he haluavat äänittää. Äänityksiä jatketaan samalla tavalla eri eläinten kanssa. Kun kaikkien eläinten äänet on äänitetty, kuunnellaan ne yhdessä. Äänistä voidaan vielä halutessa keskustella. Äänittäminen kannattaa tehdä tilassa, jossa muiden äänet eivät kuulu. Ryhmän kanssa voi mennä toiseen huoneeseen tekemään äänitykset.

Lisätehtävä

Beatbox-versio Keezy-sovelluksella (30 min):

Lapset jaetaan 2-3 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan oma iPad. Keezy-sovelluksesta löytyy yhteensä 13 kpl valmiita äänimaailmoja. 

Welcome to Keezy – Lovely Zouky – Harp

Hey Boy! – Friends – Drumz – It’s easy

Gallo – Can’t Shake it – Butch – Not Afraid – SKG Sounds

Lapsille näytetään, kuinka painamalla erivärisiä laatikoita Keezy-sovelluksessa voi saada aikaan musiikkia. Jokainen pienryhmä saa painella eri Keezyn värillisiä äänilaatikoita juuri siinä tahdissa kuin haluaa ja valikoida haluamiaan erilaisia äänimaailmoja.

Hetken harjoittelun jälkeen kukin pienryhmä voivat tuottaa oman kappaleen valitsemastaan äänimaailmasta. Oheisessa videossa on kerrottu, miten Keezyllä voi äänittää ja kuunnella ääniä:

Varhaiskasvattajien ajatuksia siitä, mitä he haluavat oppia monilukutaidosta: