Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa- hankkeessa tutkitaan yhdessä tunteita

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa - hankkeen ensimmäiset koulutukset pyörähtävät helmikuussa käyntiin. Hanke tarjoaa alle 3-vuotiaille ja heidän kanssaan työskenteleville moniaistisen ja elämyksellisen tutkimusmatkan tunteiden maailmaan.

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tunteiden tunnistaminen ja omien tunteiden ymmärtäminen on osa monilukutaitoa. 

Varhaiskasvatuksen arjessa lasten suurten tunteiden kohtaaminen, arjen toimivuus sekä tunnetaitojen käsittelyn sisällyttäminen arkeen mietityttää monia, ja kasvattajat kaipaavat arkeen sekä haastaviin tilanteisiin toimintamalleja ja keinoja. 

Mediakasvatuskeskus Metka ry:n tuottama ja Opetushallituksen rahoittama Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa- hanke pyrkii vastaamaan näihin kasvattajien tarpeisiin ja toiveisiin.
Hankkeen puitteissa lapsille tarjotaan tarinallisia, moniaistisia ja kokemuksellisia tuokioita. Aina merkitysten luomiseen ja tunteiden ilmaisuun ei tarvita sanoja. Koska tunteiden koti on keho, toimivat tunteiden ilmaisussa parhaiten toiminnalliset ja moniaistiset keinot. Taiteen ja eri aisteja herättelevän toiminnan kautta on mahdollista tuoda kaikki tunteet näkyviksi ja antaa niille muoto, väri, ääni tai tapa liikkua. Monet aistit ja toimintaympäristöt huomioiva, elämyksellinen, kokemuksellinen ja tutkiva oppiminen kehittää myös monilukutaitoa. Kasvattajille hanke tarjoaa tietoa monilukutaidosta sekä konkreettisia toimintamalleja tunnetaitojen huomioimiseen pienten lasten pedagogiikassa. Koulutuskokonaisuudet järjestetään kokonaisuudessaan etänä.

Lue lisää hankkeen sivuilta ja ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ!

Lisätietoja: leena.mela@mediametka.fi