Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-9 page-parent">

Metkan järjestää toimintaa lapsille, nuorille, ammattikasvattajille ja vanhemmille. Meille tärkeintä on lasten ja nuorten aktiivisen roolin vahvistaminen median käyttäjinä ja tuottajina. Metkan toiminnassa oppiminen tapahtuu itse tekemisen, oivaltamisen ja elämyksellisyyden kautta.

Inspiroidu mediasta Metkalaisten kanssa

Lasten ja nuorten työpajat tukevat kasvua ja oppimista aktiivisen osallistumisen ja oman tekijyyden kautta. Työpajojen keskiössä ovat luovan ja tutkivan oppimisen prosessit, osallisuuden vahvistaminen ja tekemällä oppiminen.

Työpajatoiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mediataitoja ja audiovisuaalista kulttuuria sekä tarjota ammattilaisille uusia ideoita oman mediakasvatustyön tueksi. Toteutamme työpajoja kouluissa kirjastoissa, nuorisotiloissa tai museoissa.

Työpajoissa huomioidaan lasten ja nuorten ikäkaudet ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet.

Tilaa maksuton työpaja omien yhteystietojesi kera osoitteesta kaisa.myllyla@mediametka.fi.

Mediataitoviikko 2019

Metka tarjoaa Mediataitoviikolla 4.-10.2.2019 uusia mediakasvatuksen työpajoja ympäri Suomen. Työpajoissa painottuvat erilaiset aiheet, kuten digipelit, sadut ja media, äänet ympäristössä, videot opetuksen tukena ja sarjakuva itseilmaisun tukena. Voit valita yhden työpajan kaikista Metkan työpajoista Mediataitoviikolle. Jos et ehdi Mediataitoviikolle sovitaan työpajalle muu ajankohta. 

Videoideat opetuksen tueksi
Työpajassa tutustutaan videoiden tuottamiseen osana opetusta ja sukelletaan YouTube-genrejen pedagogisiin mahdollisuuksiin. Työpajan aikana oppilaat tuottavat omia tube-videoita opiskelemistaan aiheista. Työpaja voidaan soveltaa osaksi eri oppiaineiden opiskelua ja se sopii alakoululaisista lähtien kaikille kiinnostuneille.
Työpajan kesto: 120 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet ja käyttöjärjestelmille sopivat editointiohjelmat.
IOS=iMovie
Anroid= KineMaster tai PowerDirector.

Pelit ja tunteet
Pikkukoululaiset käyttävät älypuhelimia monesti digitaaliseen pelaamiseen. Itsenäisen pelaamisen lisääntyessä myös mediankäytön säätelytaitoja on hyvä harjoitella. Työpaja tukee lasten itsenäistä harkittua mediankäyttöä ja tarjoaa lapsille apuvälineitä digitaaliseen pelaamiseen liittyvien tunteiden tunnistamiseen. Työpaja soveltuu 7–9-vuotiaille.
Työpajan kesto: 90min
Tarvikkeet: Maalaustarvikkeet.
Lasten omat älypuhelimet. Jos ei ole, niin Metka tarjoaa mahdollisuuden lainata laitetta.

Kehitetään peli
Pelinkehittämistyöpaja suuntaa katseen digitaalisten pelien pedagogisiin mahdollisuuksiin. Millaisen pelin voisi itse kehittää osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia? Työpaja soveltuu 13–17-vuotiaille.
Työpajan kesto: 120min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet tai tietokoneet.

Tulevaisuuden uutiset -työpaja
Työpaja yhdistää uutiset ja tulevaisuuden tutkimuksen. Työpajan aikana lapset opettelevat toiminnallisesti tiedonhakua, tulevaisuusajattelua, ennakointia ja journalistisen sisällön tunnistamista. Työpaja herättelee pohtimaan journalismin tarkoitusta ja etiikkaa sekä valeuutisia. Kokonaisuus soveltuu 10–12-vuotiaille.
Työpajan kesto: 90 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet tai mobiililaitteet ja nettiyhteys.

Luonnon äänet -työpaja
Työpajassa tutkitaan mikrofonien, kuulokkeiden ja nauhureiden avulla sitä, minkälainen äänimaisema ja minkälaisia pisteääniä päiväkodin lähiympäristöstä / -luonnosta löytyy. Mitä luonnon äänet kertovat meille ja minkälaisia tunteita erilaiset äänet meissä herättävät? Kokonaisuus on sovellettavissa 3–6-vuotiaille.
Työpajan kesto: 2*60 min

Sarjis-pajat
Miltä kuulostaa sarjakuva itseilmaisun ja osallisuuden välineenä? Miten median luoma maailmankuva oikein muodostuu kun puhutaan kuvanrajauksista ja perspektiivistä? Työpajassa tehdään sarjakuvia ja liitetään ne osaksi koulussa käsiteltäviä teemoja.
Työpaja on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
Työpajan kesto: 90min
Tarvikkeet: Piirustusvälineet.

Elokuvatyöpajat

Metkan eri tasoisten elokuvatyöpajojen tarkoituksena on johdattaa lapset ja nuoret elokuvien kiehtovaan maailmaan ja luovan ilmaisun äärelle. Elokuvatyöpajat voidaan toteuttaa usean työpajan kokonaisuuksina tai yksittäisinä työpajoina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Animaatio
Animaatiotekniikoina käytetään mm. piksillaatiota, pala-animaatiota ja savianimaatiota. Animaatioiden monipuoliset toteutustavat mahdollistaa eri teemojen ja tekniikoiden yhdistämisen. Animaatioita voidaan tehdä esimerkiksi piirtämällä, nukeilla, savella, muovailuvahalla, leluilla tai muilla esineillä, luonnonmateriaaleilla ja näyttelemällä. Animaatiotyöpajat räätälöidään kohderyhmän tarpeiden, ikäryhmän ja koon mukaan. Metkan kouluttajilla on käytössään iPadeja isonkin ryhmän tarpeisiin.

Käsikirjoitustyöpaja
Käsikirjoitustyöpajassa kehitellään omalle lyhytelokuvalle tarina, jossa on selvä alku, keskikohta ja loppu. Lisäksi tarinaan mietitään mehevä ristiriita, joka tarinan aikana ratkaistaan. Käsikirjoituspaja on hyvä pohja esimerkiksi omalle elokuvaprojektille. Työpaja sopii alakoululaisista lähtien kaikille kiinnostuneille.

Zoetrooppipaja
Työpajassa tutustutaan liikkuvan kuvan historiaan esimerkkien ja oman tekemisen kautta. Työpajassa suunnitellaan ja piirretään kaksitoistaosainen liikesarja zoetrooppiiliuskaan, joka kuvataan liikkuvaksi digikameralla. Lisäksi osallistujat tekevät oman thaumatroopin eli ihmekääntyjän. Työpaja sopii kaiken ikäisille.

Elokuvan purkupaja
Purkupajoissa käsitellään ennalta katsotun elokuvan juonta ja teemoja keskustelun ja toiminnallisten tehtävien avulla. Purkupajat voidaan räätälöidä sopimaan eri ikäryhmille. Pajat toteutetaan yhteistyössä Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin ja Helsingin Kulttuurikeskuksen kanssa.

Dokumenttielokuvan työpaja
Työpajassa harjoitellaan erilaisten medialaitteiden hallintaa, esiintymisvarmuutta, omiin vahvuuksiin uskomista ja ryhmätyöskentelyä. Työpajassa tutustutaan dokumentaarisen kerronnan muotoihin sekä videotuotannon eri vaiheisiin. Työpajan aikana työstetään ryhmästä riippuen esimerkiksi video-cv:t, lyhytdokumentit tai videoblogi, ja se on suunnattu yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Monilukutaito osaksi arkea

Metkan työpajojen tarkoituksena on myös ohjata kaikki kasvattajat kehittämään omia mediakasvatustaitojaan. Helpot työpajamallit auttavat jatkamaan median ottamista mukaan kasvatustyöhön sujuvasti.

Mediasatuokiot
Suuren Lukuseikkailun ja Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelman inspiroimana Helsingin kaupunginkirjaston pedagoginen tiimi ja Mediakasvatuskeskus Metka ry ideoivat erilaisia satutuokioita, joissa media on perinteisen kirjan lisäksi läsnä myös muilla tavoilla. Mediasatutuokioita on kolmella eri teemalla: Tarina ja pelaaminen, tarina ja koodaaminen sekä tarina ja lisätty todellisuus. Työpaja soveltuu 3-6-vuotiaille.
Yhden työpajan kesto: 45 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet

Mainosetsivät
Mainosetsivät-työpaja haastaa lapset pohtimaan, mikä on mainos, missä mainoksia näkee tai kuulee sekä minkälaisia värejä, mielikuvia ja muita keinoja mainonta käyttää. Työpajassa tunnistetaan digitaalisia mainoksia, tulkitaan mainonnan keinoja ja suunnitellaan itse omia mainoksia niistä asioista, joista lapset haluavat tavoitteellisesti tiedottaa. Työpaja soveltuu 4-8-vuotiaille.
Työpajan kesto: 90 min
Tarvikkeet: Askartelutarvikkeet

Meidän mainokset
Työpaja vahvistaa lasten kriittistä ajattelua tarjoamalla heille konkreettisia keinoja tunnistaa digitaalisen median kaupallisia sisältöjä ja piiloviestejä. Mainosten tunnistamista harjoitellaan työpajassa tutustumalla kohdennettuun mainontaan, tekemällä haastattelu, ideoimalla kohderyhmälle sopiva tuote tai palvelu ja sille mainosvideo. Työpaja sovelletaan 7–12-vuotiaille.
Työpajan kesto: 90 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet

Disinformaatiota, piiloagendoja ja propagandaa -työpaja
Työpajassa tutustutaan informaatiovaikuttamiseen ja harhaanjohtamiseen mediassa yleisenä ilmiönä ja siihen miten se vaikuttaa meihin yksilötasolla tai laajemmin yhteiskunnassa. Työpajassa tuotetaan lyhyt kantaaottava video. Kokonaisuus soveltuu 13–17-vuotiaille.
Työpajan kesto: 180 min
Tarvikkeet: Tablet-laitteet tai mobiililaitteet ja käyttöjärjestelmiin sopiva editointiohjelma.
IOS = iMovie
Android = PowerDirector tai KineMaster

Lisätyn todellisuuden työpaja
Työpajassa tutustutaan lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin osana valittua teemaa. Työpajassa todellisuuden rajoja rikotaan tekemällä lyhyitä tehtäviä, joissa lisätty todellisuus toimii innostuksen, osallisuuden ja luovuuden herättäjänä. Työpaja on sovellettavissa eri ikäryhmille.

Mediakasvatuskeskus Metka järjestää lasten ja nuorten työ-pajatoiminnan lisäksi myös aikuisille suunnattua mediakasvatuskoulutusta. Metkan koulutustoiminnan ydin on lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten, niin ammattikasvattajien kuin vanhempienkin innostaminen mediakasvatukseen.

Metkan koulutukset ovat lähtökohtaisesti opettajien, varhaiskasvattajien, kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden sekä järjestötyöntekijöiden täydennys-koulutusta, mutta niitä voidaan räätälöidä myös muille aikuisten ryhmille sopiviksi.

Metka järjestää myös työpajamuotoisia vanhempainiltoja. Vanhempainilloissa haluamme toiminnallisen mediakasvatuksen keinoin herättää vanhempien kiinnostuksen lasten ja nuorten mediakulttuuria kohtaan.

Rakennamme aikuisille suunnatut koulutukset aina tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää tai ehdota aihetta koulutukselle!

Ison Pajan seminaari on koonnut Helsinkiin joka syksy jo vuodesta 1999 asti mediakasvatuksesta kiinnostuneita opettajia sekä kirjasto- ja nuorisotyöntekijöitä. Valtakunnallinen, ajankohtaisia mediakasvatukseen liittyviä teemoja käsittelevä seminaari antaa kasvatustyötä tekeville ammattilaisille uusia työvälineitä ja näkökulmia käytännön työhön. Seminaari toimii myös virkistävänä kohtaamispaikkana kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille.

Joka vuosi olemme tarjonneet osallistujille myös mahdollisuuden nähdä uusi kotimainen elokuva, joinain vuosina jopa ennakkoensi-iltana. Meillä on ollut ilo saada elokuvantekijöitä luennoimaan seminaarissa katsotun elokuvan tekemisestä ja vastaamaan osallistujien kysymyksiin.

 

Vuonna 2018 seminaari järjestetään 5.–6.10. teemalla “media menee tunteisiin”. Seminaarin yhteydessä vietetään myös Metkan 60-vuotisjuhlavuotta.

Mediakasvatuskeskus Metka pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.

Seminaarin ilmoittautuminen ja lipunmyynti ovat avoinna.

 

Lapsille ja nuorille suunnattu Minun elokuvani -tapahtuma järjestetään vuonna 2018 jo 30. kerran. Tapahtuma on valtakunnallinen lasten ja nuorten omaa audiovisuaalista kulttuuria edistävä elokuvafestivaali.

Minun elokuvani -tapahtuma nostaa valokeilaan lasten ja nuorten omat elokuvat, joiden kirjo vaihtelee aloittelijoiden teoksista lähes ammattilaistasoisiin elokuviin. Festivaalin näytöksissä elokuva-alan ammattilaiset antavat kirjallista ja suullista palautetta lasten ja nuorten omille elokuville.

Vuosien varrella Minun elokuvani -tapahtumaan ovat lähettäneet elokuviaan  tuhannet nuoret tekijät, joista osa toimii nykyisin elokuva-alan ammatilaisina.

Minun Elokuvani -tapahtuman palautteenantajina on eri vuosina toiminut useita Suomen eturivin ansioituneita elokuvantekijöitä, esim. elokuvaohjaajat Petri Kotwica, Selma Vilhunen, AJ Annila, Saara Cantell, Dome Karukoski, JP Siili, Kiti Luostarinen, Matti Kuortti, Mia Halme, Saara Saarela, Hanna Bergholm, Hanna Maylett ja näyttelijä-ohjaajat Lauri Nurkse, Marjut Komulainen, Mari Rantasila ja Kai Lehtinen sekä animaatio-ohjaaja Kari Juusonen ja animaationtekijä Maria Björklund sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Paavo Westerberg.

 

Haluatko sinä saada palautetta elokuvastasi?

Elokuvien tekemiseen kannustava Minun elokuvani -tapahtumamme on maksuton ja avoin kaikille alle 29-vuotiaille elokuvantekijöille. Tapahtumassa  nuoret harrastajat kohtaavat tunnustusta saaneita elokuvaohjaajia.

Tapahtumassa pääset näkemään toisten lasten ja nuorten tekemiä elokuvia ja voit tutustua muihin elokuvaharrastajiin ja elokuva-alan ammattilaisiin.

Minun elokuvani -tapahtumaan osallistuvien elokuvien pituutta, aihetta tai genreä ei ole rajattu. Toivotamme tervetulleeksi mukaan niin opiskelijatyöt kuin aloittelijoiden ensimmäiset elokuvat.

Myös lasten elokuvakerhojen tai -projektien vetäjien on mahdollista saada palautetta lasten ohjaamisesta Minun elokuvani -tapahtumassa.

 

Tapahtuma tarjoaa lapsille ja nuorille:

  • Kirjallisen palautteen omasta elokuvasta
  • Suullisen palautteenantotilaisuuden ja elokuvakatselmuksen
  • Mahdollisuuden verkostoitua elokuva-alan ammattilaisten kanssa

 

Tapahtuman järjestäjät: Mediakasvatuskeskus Metka yhteistyössä Kulttuurikeskus Vernissan kanssa.

Lisätietoja tapahtumasta:

minunelokuvani.fi

https://www.facebook.com/Minunelokuvani

 

 

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa

Minun Elokuvani -tapahtuma järjestää vuosittaisen elokuvakatselmuksen myös elokuva-alaa opiskeleville nuorille. Opiskelijoiden elokuvakatselmuksessa nuoret saavat elokuva-alan ammattilaisilta suullista palautetta omista opiskelijatöistään sekä pääsevät keskustelemaan ammattilaisten kanssa ja luomaan verkostoja tulevaisuutta ajatellen.

 

Vuonna 2017 opiskelijoiden elokuvakatselmus järjestettiin 20.10.2017 ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Hackathon on tapa verkostoitua, esitellä omaa osaamistaan ratkaisukeskeisesti ja päästä sisään alan tulevaisuuden rakentamiseen. Opettajat ja kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät, koodarit ja palvelumuotoilijat kisaavat tiimeinä parhaista ideoista. Hyvät tyypit pääsevät tuomaan terveisiä ja kehityshaasteita luokkahuoneista suoraan digitaalisten oppimisalustojen tai oppimispelien tekijöille.

Asiantuntijat ovat tervetulleita kommentoimaan esiin nousevia ratkaisuehdotuksia joko tiimeissä tai mentoreina.

Digialustoja ja pelejä tuottavat yritykset esillä, sparramassa ja valitsemassa parhaita ratkaisuja.

Menetelmänä hackathon-työskentely vahvistaa tiimityötaitoja ja hyödyntää moniammatillista yhteistyötä konkreettisilla ratkaisumalleilla.

Osallistutaan siis kukin omana itsenään. Tilaisuus on maksuton,
sisältäen ruuan ja yhteisen illanvieton.

Tilaa uutiskirje, heitä kehityshaasteesi tai
ilmoittaudu heti mukaan:

tai: meri(a)edtechhack.fi

Metka EdTech Hackathon etsii yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä! Meri Seistola, 050-56 343 56

 

Yhteispohjoismainen käsikirjoituskilpailu on avoin kaikille 18-25 -vuotiaille käsikirjoittamisesta kiinnostuneille suomalaisille, norjalaisille ja ruotsalaisille. Kilpailun finaaliin valitaan joka maasta 4 parasta käsikirjoitusta. Finaali on työpajatyöskentelyä, joka  järjestetään Oulun kansainvälisillä lasten ja nuorten elokuvafestivaaleilla marraskuussa.

Lisätietoja kilpailusta ja osallistumisohjeet löytyvät sivulta nosi.fi tai minea(a)nosi.fi

Finaalin ohjelma julkaistaan myöhemmin.

 

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.