Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-9 page-parent">

Metkan toiminta kohdistuu lapsiin, nuoriin, ammattikasvattajiin ja vanhempiin. Toiminnassa keskeistä on lasten ja nuorten aktiivisen roolin vahvistaminen median käyttäjinä ja tuottajina. Metkan toiminnassa oppiminen tapahtuu itse tekemisen, oivaltamisen ja elämyksellisyyden kautta. Aikuisille suunnatut koulutukset avaavat lasten ja nuorten mediakulttuurin eri puolia. Toiminnan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ympäröivästä mediamaailmasta sekä tukea lasten, nuorten ja aikuisten vuorovaikutusta nykyhetken muuttuvassa mediakentässä.

Lasten ja nuorten työpajoissa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista aktiivisen osallistumisen ja oman tekijyyden kautta. Työpajojen kohderyhminä ovat lapset ja nuoret aina päiväkoti-ikäisistä lukiolaisiin asti. Keskeisin toimintatapamme työpajoissa on lapsilähtöinen itse tekemisen menetelmä. Toiminnallisuuden lisäksi pidämme tärkeänä käyttää perinteisiä luovan prosessin menetelmiä, kuten piirtämistä, osana työpajaa ja oppimista. Työpajojen keskiössä on luovan ja tutkivan tekemisen prosessi.

Pääsääntöisesti työpajoja tarjotaan kouluille, mutta kuka tahansa, myös yksityishenkilöt, voivat tilata Metkan järjestämiä työpajoja. Työpajoja on järjestetty yhteistyössä muun muassa eri museoiden, organisaatioiden ja kulttuurilaitosten kanssa.

Työpajojen sisältö ja kesto räätälöidään kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi yhteistyössä tilaajan kanssa. Voit myös ehdottaa jotain aivan uutta työpajaideaa!

Metka järjestää myös ilmiöopetukseen pohjautuvia työpajoja yhteistyössä koulujen kanssa. Ilmiöoppimisessa aiheena voi olla vaikkapa ilmastonmuutos, josta haetaan tietoa eri oppiaineiden kautta. Työpajan lopputuotoksena voi syntyä muun muassa animaatio, jossa yhdistetään eri oppiaineiden tieto mediatuo-tokseksi. Ota yhteyttä ja ehdota tutkittavia ilmiötä!

Valograffittipaja

Valograffitipaja
Työpajassa tehdään valograffiteja digikameroiden ja erilaisten valolähteiden avulla. Valoisana aikana työskentelyyn tarvitaan pimennettävä huone, pimeällä talvikaudella työpaja sopii erinomaisesti ulkona järjestettäväksi. Jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa oman valomaalauksensa kameran taltioidessa liikkeen valograffitiksi.

Työpaja soveltuu alakoululaisille, yläkoululaisille ja aikuisille

Elokuvan purkupaja

Elokuvan purkupaja
Purkupajoissa käsitellään ennalta katsotun elokuvan juonta ja teemoja keskustelun ja toiminnallisten menetelmien avulla. Purkupajat voidaan räätälöidä sopimaan eri ikäryhmille. Pajat on toteutettu yhteistyössä Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin ja Helsingin Kulttuurikeskuksen kanssa.

Zoetrooppipaja

Zoetrooppipaja
Työpajassa tutustutaan liikkuvan kuvan historiaan esimerkkien ja oman tekemisen kautta. Työpajassa suunnitellaan ja piirretään kaksitoistaosainen liikesarja zoetrooppiiliuskaan, joka kuvataan liikkuvaksi digikameralla. Lisäksi osallistujat tekevät oman thaumatroopin eli ihmekääntyjän.

Animaatiopajat:
Metka järjestää monenlaisia animaatiotyöpajoja eri kohde-ryhmille. Animaatiotekniikoina käytetään muun muassa piksillaatiota, pala-animaatiota ja savianimaatiota. Animaatioiden sisällöt voivat kummuta kuvatulkinnasta, voima-eläimen löytämisestä tai lasten itse ehdottamista aiheista. Animaatiotyöskentelyn tärkeäksi toteutusvälineeksi on muotoutunut iPad ohjelmistoineen, jonka käyttäminen tuo nopeutta ja joustavuutta työskentelyyn eri ympäristöissä. Metkan kouluttajilla on käytössään iPadeja isonkin ryhmän tarpeisiin.

Animaatiotyöpajat räätälöidään kohderyhmän tarpeiden, ikäryhmän ja koon mukaan.

Animaatioiden monipuoliset toteutustavat mahdollistaa eri teemojen ja tekniikoiden yhdistämisen. Animaatioita voidaan tehdä piirtämällä, nukeilla, savella, muovailuvahalla, leluilla tai muilla esineillä, luonnonmateriaaleilla, näyttelemällä…

Oma heimo -piksillaatio

Esimerkki 1: Oma Heimo -piksillaatio
Sisällön kuvaus:
Työpajan ohjaaja alustaa toimintaa kertomalla alkuasukkaiden erilaisista rituaaleista muun muassa tervehdystavoista ja palvontamenoista eri puolilla maailmaa. Keskustellaan, miten nämä tavat ilmenevät tämän päivän arkielämässä. Lapset valitsevat pienryhmissä mieleisensä eläimen, jonka piirteitä ja käyttäytymistä he yhdistävät omaan liikkumiseensa. Ryhmät suunnittelevat yhteisen rituaalin. Rituaalissa on kolme vaihetta. Näissä eri vaiheissa hahmot esimerkiksi tervehtivät toisiaan, liikkuvat, saalistavat tai nukkuvat lajille tyypillisesti. Rituaalit kuvataa animaatioksi iPadilla. Valmiit piksillaatiot ovat liikunnallisia ja tanssillisia animaatioita, joihin voidaan lisätä äänimaailma lasten itsensä tuottamista äänistä. Työpaja vaati vähintää 2 tuntia aikaa. Resurssien mukaan työpaja voi kestää useammankin tunnin. Työpajan yhteyteen sopivat oppiaineet: liikunta, äidinkieli, biologia, historia, käden taidot.

Elokuvatyöpajat

Metka järjestää monipuolisia elokuvatyöpajoja eri kohderyhmille. Työpajoissa voidaan lähteä liikkeelle ideasta tarinan pohjalle tai valmiista elokuvakäsikirjoituksesta. Elokuvatyöpajat voidaan toteuttaa kokonaisuutena tai yksittäisinä työpajoina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä, niin mietitään kokonaisuus yhdessä!

Kuvakäsikirjoitus-työpaja

Kuvakäsikirjoitus perustuu olemassa olevaan tarinaan, jossa elokuvan tapahtumat esitetään sarjakuvan tapaan. Kuvakäsikirjoituksen tehtävä on suunnitella tulevan animaation tai elokuvan kuvaaminen – muun muassa kuvakoot, kuvakulmat, kameraliikkeet. Työpajassa tehtävä kuvakäsikirjoitus on suunnitelma tiettyyn kohtaukseen.

Työpajassa tutustuaan eri tekniikoihin tuottaa kuvakäsikirjoitusta esim. piirtäminen, valokuvaaminen, iPadien storyboard-sovellukset (CELTX-sovellus) sekä elokuvakerronnan keskeisiin käsitteisiin.

Kuvakäsikirjoitus auttaa siinä, että tarinan olennaiset elementit tulevat esiin esim. komediallisuus, hahmot ja heidän luonne / mielentila / persoona

Työpaja sopii alakoululaisista lähtien kaikille kiinnostuneille. Työpajan kesto vähintään 2 tuntia.

Käsikirjoitustyöpaja

Käsikirjoitustyöpajassa kehitellään omalle lyhytelokuvalle tarina, jossa on selvä alku, keskikohta ja loppu. Lisäksi tarinaan mietitään mehevä ristiriita, joka tarinan aikana ratkaistaan. Käsikirjoituspaja on hyvä pohja esimerkiksi omalle elokuvaprojektille, joka halutaan tehdä esimerkiksi koulussa, kerhossa tai muussa ryhmässä omin voimin. Käsikirjoitustyöpaja toteutetaan kahdessa vaiheessa, jolloin ensimmäisen kerran jälkeen oppilaat työstävät tarinaa omatoimisesti. Työpajat ovat kahden oppitunnin mittaisia. Metkan työpajaohjaaja tekee oppilaiden kirjoittamien kohtausten pohjalta alustavan elokuvakäsikirjoituksen.

Työpaja sopii alakoululaisista lähtien kaikille kiinnostuneille.

Elokuva valmiiseen tarinaan – työpaja

Työpajassa simuloidaan oikeaa elokuvatuotantoa, jossa jokaisella osallistujalla on oma tärkeä roolinsa. Kuvaryhmä, ääniryhmä, tuotantoryhmä ja näyttelijät muodostavat elokuvatiimin. Tärkeää on, että jokainen tietää pajassa oman roolinsa. Rekvisiitta, lavasteet ja puvustus mietitään ja valmistetaan valmiiksi ennen pajaa.

Työpajassa tutustutaan elokuvan maailmaa, sen mahdollisuuksiin sekä visuaalisen kerronnan tapaan ja vaiheisiin. Lisäksi harjoitellaan tiimityöskentelyä.

Työpajassa käydään läpi kameran pikateoria (tarkennus, zoomaus, valo) ja kuvan pikateoria (kuvakoot ja suojaviiva). Elokuvan käsikirjoitus on koko työryhmän työväline, jonka avulla tutkitaan kunkin ryhmän jäsenen työrooli ja vastuual

Pelipajat

Pelipaja

Metkan pelipajoissa käytetään KODUa, joka on yksinkertainen ja hauska ohjelmointiympäristö pelien luomiseen. KODUn käyttö sopii alakoululaisista aikuisiin saakka. Oman pelin suunnittelu antaa uuden näkökulman myös omaan pelaamiseen. Pelisuunnitteluun kuuluu tarinankerronta, maailmojen ja hahmojen luominen, syy-seuraussuhteen ymmärtäminen ja villi ideointi!

Peliin ohjelmoitavat toiminnot antavat mahdollisuuden asettaa pelimaailmaan sääntöjä, joiden puitteissa peli tai tarina toimii. Kun pohjalle rakennettuun peliin lisätään tarinallisia elementtejä, opitaan pelin ilmaisun ja tarinankerronnan hyödyntämisen mahdollisuuksia.

KODU on täysin ilmainen PC:lle ja maksullisena saatavana myös XBOX360:lle. Pajan voi toteuttaa joko tietokoneeseen sopivilla XBOX360-ohjaimilla tai perinteisesti näppäimistöllä ja hiirellä. http://www.kodugamelab.com/

Työpajan kesto on 2 tuntia tai enemmän.

Mediakasvatuskeskus Metka järjestää lasten ja nuorten työ-pajatoiminnan lisäksi myös koulutusta aikuisille. Koulutus-toiminnan ydin on lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten, niin ammattikasvattajien kuin vanhempienkin innostaminen mediakasvatukseen. Teoriaosuuden lisäksi koulutuksissa voidaan tehdä myös käytännön harjoituksia.

Koulutuksia järjestetään kasvatusalan ammattilaisille kuten opettajille, varhaiskasvattajille, kirjasto- ja nuorisotyöntekijöille sekä järjestötyöntekijöille, mutta myös muille lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisille – ja tietenkin lasten ja nuorten vanhemmille. Kuka tahansa voi tilata Metkan järjestämää koulutusta.

Vanhempainilloissa haluamme herättää vanhemmissa kiinnostuksen siihen, millaisten mediasisältöjen parissa lapset ja nuoret toimivat sekä kannustaa vanhempia kehittämään medialukutaitoa yhdessä jälkikasvunsa kanssa.

Koulutus voi olla joko luentomainen asiantuntijapuheenvuoro tai toiminnallisempi ja osallistavampi työpaja – rakennamme aikuisille suunnatut koulutukset aina tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan, joten ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä, ja kysy lisää tai ehdota aihetta koulutukselle!

Ison Pajan Seminaari on koonnut Helsinkiin joka syksy jo vuodesta 1999 asti mediakasvatuksesta kiinnostuneita opettajia ja kirjasto- ja nuorisotyöntekijöitä. Valtakunnallinen, ajankohtaisia mediakasvatukseen liittyviä teemoja käsittelevä seminaari antaa kasvatustyötä tekeville ammattilaisille uusia työvälineitä ja näkökulmia käytännön työhön. Seminaari toimii myös virkistävänä kohtaamispaikkana kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille.

Joka vuosi olemme tarjonneet osallistujille myös mahdollisuuden nähdä uusi kotimainen elokuva, joinain vuosina jopa ennakkoensi-iltana. Meillä on ollut ilo saada elokuvantekijöitä luennoimaan seminaarissa katsotun elokuvan tekemisestä ja vastaamaan osallistujien kysymyksiin.

Kiitos Ison Pajan seminaariin 2017 osallistuneille!

Vuonna 2017 seminaaria vietettiin teemalla Pelaa, koodaa, opi! Pelit ja koodaaminen oppimisessa ja arjessa.

Seuraava seminaari järjestetään 2018, jolloin myös vietetään Metkan 60-vuotisjuhlavuotta.

 

Lapsille ja nuorille suunnattu Minun elokuvani -tapahtuma on järjestetty vuosittain jo 28 vuoden ajan. Tapahtuma on valtakunnallinen, nuorten elokuvantekijöiden kohtaamis- ja esittämisfoorumi, jonka pääpainona on elokuva-alan ammattilaisten antama kirjallinen ja suullinen palaute. Tapahtumaan tulevien elokuvien kirjo vaihtelee aloittelijoiden teoksista lähes ammattilaistasoisiin elokuviin. Minun elokuvaani tuo oman pikantin piirteensä nuorten harrastajien ja alan tunnustusta saaneiden elokuvaohjaajien kohtaaminen ja verkostoitumismahdollisuus toisten elokuva-alan harrastajien kanssa. Lisäksi tapahtuma tarjoaa näkyvyyttä nuorten tekemille elokuville. Vuosien varrella elokuviaan tapahtumaan ovat lähettäneet tuhannet nuoret tekijät, joista osa toimii nykyisin itse elokuva-alan ammatilaisina.

Mediakasvatuskeskus Metka ry kiittää kaikkia aikaisempina vuosina mukana olleita elokuva-alan huippuja! Minun Elokuvani -tapahtuman palautteenantajina ovat toimineet Suomen eturivin ansioituneet elokuvantekijät esim. elokuvaohjaajat: Petri Kotwica, Selma Vilhunen, AJ Annila, Saara Cantell, Dome Karukoski, JP Siili, Kiti Luostarinen, Matti Kuortti, Mia Halme, Saara Saarela, Hanna Bergholm, Hanna Maylett ja näyttelijä-ohjaajat Lauri Nurkse, Marjut Komulainen, Mari Rantasila ja Kai Lehtinen sekä animaatio-ohjaaja Kari Juusonen ja animaationtekijä Maria Björklund ja ohjaaja-käsikirjoittaja Paavo Westerberg. minunelokuvanilogo

Haluatko sinä saada palautetta elokuvastasi?

Elokuvien tekemiseen kannustava tapahtumamme on maksuton ja avoin kaikille alle 29-vuotiaille elokuvantekijöille. Tapahtumassa on merkittävää nuorten harrastajien ja alan tunnustusta saaneiden elokuvaohjaajien kohtaaminen. Näet tapahtumassa toisten lasten ja nuorten tekemiä elokuvia ja voit verkostoitua muiden elokuvaharrastajien kanssa. Suullinen palautteenantotilaisuus on lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissassa Vantaalla la 30.9.2017. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 29. kerran.

Elokuvien pituutta, aihetta tai genreä ei ole rajattu. Oppilastyöt ovat tervetulleita ja myös lasten elokuvakerhojen- tai projektienvetäjien on mahdollista saada palautetta lasten ohjaamisesta.

 

Tapahtuma tarjoaa nuorille:

  • Kirjallisen palautteen
  • Suullisen palautteenantotilaisuuden ja katselmuksen
  • Mahdollisuuden verkostoitua elokuva-alan ammattilaisten kanssa.

Minun elokuvani 2016

 

Tapahtuman järjestäjät: Mediakasvatuskeskus Metka yhteistyössä lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissan kanssa.

Lisätietoja tapahtumasta: metka(a)mediametka.fi

https://www.facebook.com/Minunelokuvani

Vielä ehdit ilmoittaa teoksesi mukaan tapahtumaan. Kaikki genret ovat tervetulleita!

http://bit.ly/minunelokuvani2017

 

Vuoden 2016 palautteenantajat

Kari Juusinen

Kari Juusonen on animaatio-ohjaaja ja käsikirjoittaja. Hän on tehnyt sekä lyhyitä että pitkiä animaatioelokuvia mm. pitkät animaatioelokuvat Niko -lentäjän poika ja Niko 2 -lentäjäveljekset. Kari on työskennellyt myös Angry Birds -animaatiosarjan parissa.

AJ Annila

AJ Annila on elokuvaohjaaja, joka on ohjannut elokuvat Jadesoturi ja Sauna. Tällä hetkellä Annila viimeistelee Yleisradiolle merirosvosarjaa    Heroes of the Baltic Sea jouluksi 2016 sekä Ilkka Matilan tuottamaa Ikitie -elokuvaa, joka saa ensi-iltansa syksyllä 2017.

Anna Korhonen

Anna Korhonen on dokumenttiohjaaja ja arkistotoimittaja. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta dokumenttilinjalta.  Hänen ohjauksiaan ovat mm. elokuvat Tule hyvä tyttö, Hyvä veli sekä Askelmerkkejä, tv-sarja suomalaisen tanssin historiasta. Tällä hetkellä hänellä on tuotannossa pitkä dokumenttielokuva kansainvälisestä adoptiosta. Korhonen on myös työskennellyt arkisto- ja taustatoimittajana lukuisissa dokumenteissa ja tv-ohjelmissa.

Kimmo

Kimmo Kohtamäki on elokuvaleikkaaja, joka on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän on leikannut pitkiä fiktioita mm. Nousukausi, Juoksuhaudantie, Raja 1918, Vares-elokuvia sekä dokumenttielokuvia, tv-sarjoja, lyhytelokuvia, animaatioelokuvia, tanssi- ja musiikkivideoita. Hän on myös tehnyt elokuviin graafista suunnittelua ja käsikirjoituksia.

Hanna Maylett

Hanna Maylett on käsikirjoittaja, ohjaaja ja käsikirjoituksen lehtori, joka on tehnyt sekä dokumenttielokuvia että fiktiota. Maylett on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2000. Maylettin ohjauksia ovat mm. tv-elokuva Espoon viimeinen neitsyt, tv-sarjat Lukio ja Raja, dokumenttielokuva Kerjäläiselokuva, sekä pitkä elokuva Erottamattomat.

Esa Illi

Esa Illi on ohjaaja-käsikirjoittaja, joka on ohjannut ja käsikirjoittanut kaksi pitkää elokuvaa, useita tv-elokuvia, lyhytelokuvia, dokumentteja ja ohjannut tv-sarjoja. Hän on kouluttanut ohjaajia ja käsikirjoittajia ja näyttelijöitä ja tehnyt jonkin verran kulttuurillista nuorisotyötä.

Oskari Sipola

Oskari Sipola on ohjaaja, käsikirjoittaja ja leikkaaja. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja ohjannut kaksi pitkää elokuvaa, Elokuu (2011) sekä Ollaan vapaita (2015). Lisäksi Sipola on ohjannut toistakymmentä lyhytelokuvaa, sekä useita musiikkivideoita ja mainoksia. Sipolan lyhytelokuva Poika vuoden takaa palkittiin kunniakirjalla Minun elokuvani -tapahtumassa vuonna 2003.

Hanna6 001

Hanna Bergholm on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun ohjaajalinjalta vuonna 2009. Hän on ohjannut useita lyhytelokuvia, sekä kirjoittanut ja ohjannut lasten TV-draamasarjan Reetta ja Ronja. Tällä hetkellä hän valmistelee Pahanhautoja-nimistä pitkää kauhuelokuvaa. 

Tero Saikkonen on elokuvaaja. Hänen viimeisin kuvaama kokoillan elokuva on syksyllä teattereihin saapuva ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva Rendel. Kuvaajana Saikkonen on toiminut myös mainos- ja musavideoalalla. Saikkosen käden jälki näkyy muun muassa Lordin, Waltarin, Basic Elementin ja Dr. Albanin musiikkivideoissa. Saikkosella on myös oma elokuva-alan firma, jonka nimissä hän tekee graafista suunnittelua ja tuottajan töitä.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa

Minun Elokuvani -tapahtumassa ovat mukana myös elokuva-alaa opiskelevien nuorten työt. Näille nuorille tarjoamme mahdollisuuden kuulla ammattilaisilta suullista palautetta yhteisessä elokuvakatselmuksessa. Tilaisuuden aikana nuoret pääsevät keskustelemaan suoraan ammattilaisten kanssa ja luomaan verkostoja tulevaisuutta ajatellen.

 

Vuonna 2017 opiskelijoiden elokuvakatselmus järjestetään ammattikorkeakoulu Arcadassa 20.10.2017 Helsingissä.

Katso tilaisuuden tarkempi ohjelma tästä.

Hackathon on tapa verkostoitua, esitellä omaa osaamistaan ratkaisukeskeisesti ja päästä sisään alan tulevaisuuden rakentamiseen. Opettajat ja kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät, koodarit ja palvelumuotoilijat kisaavat tiimeinä parhaista ideoista. Hyvät tyypit pääsevät tuomaan terveisiä ja kehityshaasteita luokkahuoneista suoraan digitaalisten oppimisalustojen tai oppimispelien tekijöille.

Asiantuntijat ovat tervetulleita kommentoimaan esiin nousevia ratkaisuehdotuksia joko tiimeissä tai mentoreina.

Digialustoja ja pelejä tuottavat yritykset esillä, sparramassa ja valitsemassa parhaita ratkaisuja.

Menetelmänä hackathon-työskentely vahvistaa tiimityötaitoja ja hyödyntää moniammatillista yhteistyötä konkreettisilla ratkaisumalleilla.

Osallistutaan siis kukin omana itsenään. Tilaisuus on maksuton,
sisältäen ruuan ja yhteisen illanvieton.

Tilaa uutiskirje, heitä kehityshaasteesi tai
ilmoittaudu heti mukaan:

tai: meri(a)edtechhack.fi

Metka EdTech Hackathon etsii yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä! Meri Seistola, 050-56 343 56

 

Northern Script 2017

Yhteispohjoismainen käsikirjoituskilpailu Northern Script on nyt avattu! Kilpailu on avoin kaikille 18-25 -vuotiaille käsikirjoittamisesta kiinnostuneille suomalaisille, norjalaisille ja ruotsalaisille. Aikaa käsikirjoitusten kirjoittamiseen on syyskuun alkupuolelle saakka. 

Tämän jälkeen kansalliset tuomaristot valitsevat 4 parasta per maa osallistumaan työpajoihin ja finaaliin, jotka järjestetään marraskuussa 2017 Oulun kansainvälisen lasten ja nuorten elokuvafestivaalin yhteydessä. Työpajoissa finalistit pääsevät työstämään edelleen käsikirjoituksiaan yhdessä ammattilaistutoreiden kanssa. Lopuksi kolme parasta palkitaan!

Lisätietoja kilpailusta ja osallistumisohjeet löytyvät sivulta nosi.fi tai northernscript.info.

Kilpailun järjestää Mediakasvatuskeskus Metka yhteistyössä Euphoria Borealiksen, BUFF International Film Festivalin ja TVIBIT kulttuurikeskuksen kanssa.

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.