Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-2 page-parent">

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset, kasvatustyötä tekevät aikuiset sekä vanhemmat. Metka on käytännönläheinen ja jalkautunut järjestö: Metka järjestää työpajoja, koulutuksia, seminaareja sekä jakaa tietoa mediakasvatuksesta.

Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

  • Mediakasvatuksen kehittäminen Suomessa
  • Lasten, nuorten ja kasvattajien mediakasvatustaitojen  kehittäminen
  • Lasten ja nuorten mediakulttuurin esille nostaminen
  • Lasten ja nuorten oman mediatuottamisen edistäminen
  • Kriittisen medialukutaidon edistäminen

Koulutuksissa ja seminaareissa kasvatustehtävissä toimivat aikuiset saavat ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta ja oppivat uusia menetelmiä, joita he voivat hyödyntään omassa työssään. Metkan koulutuksia järjestetään opettajille, kirjastoalan ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille ja muille kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille.

Lasten ja nuorten työpajoissa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista aktiivisen osallistumisen ja oman tekijyyden kautta. Minun Elokuvani -tapahtumassa alle 29-vuotiaat elokuvantekijät saavat palautetta elokuvistaan ja niille esittämisfoorumin.

Metkan toimintaan kuuluvat myös hankkeet, joissa joko tehdään käytännön mediakasvatustyötä tai kehitetään ja tutkitaan uusia teknologioita ja toimintamalleja mediakasvatuksen työvälineiksi.

Mediakasvatuskeskus Metkan rahoitus tulee pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tämän lisäksi Metkalla on maksullista toimintaa.

Metka edustaa käytännön mediakasvatusta ja pyrkii toiminnallaan tukemaan lapsen kasvua median parissa oman tekijyyden kautta. Metka haluaa nostaa esiin lasten ja nuorten itse tekemää kulttuuria ja mediatuottamista. Metka toimii yhteistyössä muiden elokuva- ja mediakasvatusjärjestöjen kanssa.

Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Se on toimintaa, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median käyttöön ja mediataitoihin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusvalmiuksia.

Metkassa käytännön mediakasvatustyötä tehdään muun muassa lasten ja nuorten työpajoissa, joissa analysoidaan, tutkitaan, tuotetaan mediasisältöjä yhdessä ammattilaisten kanssa. Metkan toiminnassa olennaista on aktiivinen oppiminen ja osallistuminen — mediakasvatusta tapahtuu tekemisen kautta.

Kriittinen medialukutaito on mediakasvatuksen päätavoite. Se on kykyä analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallistua. Kriittisen medialukutaidon omaava kykenee käyttämään mediaa omien tarpeidensa pohjalta ja nauttimaan siitä. Hän ajattelee itsenäisesti, tarkastelee asioita eri näkökulmista, tunnistaa lajityyppejä. Kriittinen medialukutaito on kykyä kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta. Medialukutaitoinen henkilö pystyy jäsentämään ja tiivistämään tietoa, tekemään eettisiä päätöksiä ja toimimaan aktiivisesti.

Mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä:

Mediakulttuuri on nimitys aikakaudelle, jossa elämme ja havainnoimme maailmaa median välityksellä.

Media tarkoittaa välineitä, joilla on mahdollista viestittää ja vastaanottaa viestejä sekä niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille.

Mediakasvattaja olet sinä, kasvattaja, joka jaat ajatuksesi, kuuntelet, keskustelet ja työstät lasten kanssa mediaa ja sen sisältöjä eli ohjaat ja opetat.

Mediaesitys tai mediateksti on median (elokuva, mainos, verkkosivu…) kuvallista, sanallista tai äänellistä sisältöä, jonka tarkoituksena on viestiminen.

Medialukutaito on eri viestimien luku- ja kirjoitustaitoa eli kykyä ilmaista itseään eri viestimillä, hankkia tietoa median avulla sekä eritellä ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä.


Monilukutaidon ja mediakasvatuksen taidot ovat tarpeen kaikilla lasten ja nuorten kanssa toimivilla aikuisilla. Lähipiirissä on hyvä tietää, keneen olla yhteydessä kun median käyttöön liittyviä kysymyksiä nousee arjessa esiin.

Mediakasvatuskeskus Metka antaa tunnustusta kaikille, jotka ovat aktiivisia monilukutaidon ja median hallinnan edistämisessä. Mediakasvattajan rintanapit lanseerattiin 2016 syksyn Ison Pajan seminaarissa, ja ne on saatavissa myös virtuaalisina.

Toimi näin:
1. Katso alta millä lailla olet toteuttanut mediakasvatusta tänä vuonna.
2. Lähetä Metkaan sähköpostia tai soita ja kerro, miten toteutit esim. työpajan Metkan oppimateriaaleilla.
3. Ilmoita haluatko metallisen rintanapin vai digitaalisen vai molemmat.
4. Valmista tuli, ja mediataidot näkyvät sinussa!

Mediakasvattaja
Olen vetänyt ryhmälleni mediapajan Metkan materiaaleja ja menetelmiä käyttäen, TAI osallistunut Ison pajan seminaariin tänä vuonna.

Mediataituri
Olen vetänyt ryhmälleni KAKSI mediapajaa Metkan materiaaleja ja menetelmiä käyttäen TAI osallistunut Ison pajan seminaariin ja vetänyt Metkan mediapajan tänä vuonna.

Mediamestari
Olen vetänyt ryhmälleni mediapajan (tai useampia) Metkan materiaaleja ja menetelmiä käyttäen JA vetänyt Metkan menetelmiin pohjautuvan vertaiskoulutuksen työyhteisössäni tänä vuonna.

Meri Seistola 

Toiminnanjohtaja

Yhteistyö, talous, tapahtumat

+358 50 56 343 56 meri.seistola(a)mediametka.fi

Kristiina Anttila

Tuottaja

Mediakasvatuskoulutus, festivaaliyhteistyö, Northern Script -käsikirjoituskilpailu

+358 400 174 370, kristiina.anttila(a)mediametka.fi

Toimipisteen yhteystiedot: Hallituskatu 7, Oulu

METKAN LASKUTUSTIEDOT

Mediakasvatuskeskus Metka ry Y-0292534-9

OVT-tunnus (Finnvoice) 003702925349

Välittäjänä on DanskeBank ja tunnus DABAFIHH

Kaisa Myllylä

Pedagoginen sisällöntuottaja

Minun Elokuvani -tapahtuma, mediakasvatuskoulutus

+358 40 836 0292 kaisa.myllyla(a)mediametka.fi

Hanne Korpelainen

Tapahtumasuunnittelija

Ison pajan seminaari

+358 400 188 482, hanne.korpelainen(a)mediametka.fi

 

 

METKAN KÄYNTIOSOITE

Mäkelänkatu 37-43, liiketila 2, 00550 Helsinki

Katutaso, Rautalammintien raitiovaunupysäkin kohdalla

 

Hallitus

Heinonen Anne, puheenjohtaja

anne.heinonen(a)mediametka.fi

Anttolainen Mika

Häkkä Hanna

Hämäläinen Salla

 

Kaartinen Miina

Laine Outi

Mela Leena

Puska Maija

Raski Helena

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.