Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-2 page-parent">

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatuksen järjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret, kasvatustyötä tekevät aikuiset sekä vanhemmat. Metka on käytännönläheinen ja jalkautunut järjestö: Metka järjestää työpajoja, koulutuksia, seminaareja sekä jakaa tietoa mediakasvatuksesta.

Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

  • Mediakasvatuksen kehittäminen Suomessa
  • Lasten, nuorten ja kasvattajien mediakasvatustaitojen  kehittäminen
  • Lasten ja nuorten mediakulttuurin esille nostaminen
  • Lasten ja nuorten oman mediatuottamisen edistäminen
  • Kriittisen medialukutaidon edistäminen

Koulutuksissa ja seminaareissa kasvatustehtävissä toimivat aikuiset saavat ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta ja oppivat uusia menetelmiä, joita he voivat hyödyntään omassa työssään. Metkan koulutuksia järjestetään opettajille, kirjastoalan ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille ja muille kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille.

Lasten ja nuorten työpajoissa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista aktiivisen osallistumisen ja oman tekijyyden kautta. Minun Elokuvani -tapahtumassa alle 29-vuotiaat elokuvantekijät saavat palautetta elokuvistaan ja niille esittämisfoorumin.

Metkan toimintaan kuuluvat myös hankkeet, joissa joko tehdään käytännön mediakasvatustyötä tai kehitetään ja tutkitaan uusia teknologioita ja toimintamalleja mediakasvatuksen työvälineiksi.

Mediakasvatuskeskus Metkan rahoitus tulee pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tämän lisäksi Metkalla on maksullista toimintaa.

Metka edustaa käytännön mediakasvatusta ja pyrkii toiminnallaan tukemaan lapsen kasvua median parissa oman tekijyyden kautta. Metka haluaa nostaa esiin lasten ja nuorten itse tekemää kulttuuria ja mediatuottamista. Metka toimii yhteistyössä muiden elokuva- ja mediakasvatusjärjestöjen kanssa.

Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa. Se on toimintaa, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median käyttöön ja mediataitoihin. Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen perusvalmiuksia.

Metkassa käytännön mediakasvatustyötä tehdään muun muassa lasten ja nuorten työpajoissa, joissa analysoidaan, tutkitaan, tuotetaan mediasisältöjä yhdessä ammattilaisten kanssa. Metkan toiminnassa olennaista on aktiivinen oppiminen ja osallistuminen — mediakasvatusta tapahtuu tekemisen kautta.

Kriittinen medialukutaito on mediakasvatuksen päätavoite. Se on kykyä analysoida, tulkita, luoda, ilmaista ja osallistua. Kriittisen medialukutaidon omaava kykenee käyttämään mediaa omien tarpeidensa pohjalta ja nauttimaan siitä. Hän ajattelee itsenäisesti, tarkastelee asioita eri näkökulmista, tunnistaa lajityyppejä. Kriittinen medialukutaito on kykyä kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta. Medialukutaitoinen henkilö pystyy jäsentämään ja tiivistämään tietoa, tekemään eettisiä päätöksiä ja toimimaan aktiivisesti.

Mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä:

Mediakulttuuri on nimitys aikakaudelle, jossa elämme ja havainnoimme maailmaa median välityksellä.

Media tarkoittaa välineitä, joilla on mahdollista viestittää ja vastaanottaa viestejä sekä niiden sisältöjä ja käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille.

Mediakasvattaja olet sinä, kasvattaja, joka jaat ajatuksesi, kuuntelet, keskustelet ja työstät lasten kanssa mediaa ja sen sisältöjä eli ohjaat ja opetat.

Mediaesitys tai mediateksti on median (elokuva, mainos, verkkosivu…) kuvallista, sanallista tai äänellistä sisältöä, jonka tarkoituksena on viestiminen.

Medialukutaito on eri viestimien luku- ja kirjoitustaitoa eli kykyä ilmaista itseään eri viestimillä, hankkia tietoa median avulla sekä eritellä ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä.

Metka is the lively hub of cutting edge media education and trainings in Finland. Having a strong history of childrens’ moving pictures in Finland Metka broadened its selection of media in the 2000s and leads today the way to enjoy and make use of all various media, also the newest ones: social, educational or virtual. Thousands of teachers, library staff, youth workers and other adults concerned with media management of young people and children benefit each year from Metka’s work on practical level. Metka artists and educators interact directly with the children and youth in schools, kindergartens, libraries, cultural and other events. Metka produces teaching handbooks and hands-on workshop guides with the support of the Finnish Ministry of Culture and Education.

 

Metka has its roots in early film and tv education for children and youth and works closely together with its member organisations in the field of Children and Family policy, such as the Mannerheim League of Child Rights (MLL) and Save the Children (PeLa). Recently also researchers of Media Education founded a scientific society focusing on academic publicity of the field. Together with the society, governmental bodies and Metka’s trusted partners resilient advocacy work the awareness of Media Education has strenghtened in Finland and we organise now workshops also made for adults, especially the elderly.

 

Metka has always been a strong contributor to the Finnish Film industry by organising two annual events in the field: 1) My Film (Minun Elokuvani) screening of short films made by young enthusiasts combined with encouraging talks with the peak professionals of the industry 2) Northern Script Nordic screenwriting contest for young artists and writers from the Nordic countries, ending in masterclass workshops for selected screenwriters from each country.

Our Strategic Mission is to be a trusted guide of Media Education in practice both nationally and internationally

Our Values

  • Activly provide a broad range of high quality practices, education and training for adults working with children and youth
  • Long term commitment for organising safe and inspiring forums  connecting the professionals and the youth in media production
  • Be one step ahead of the commercial or other hidden agendas in the media
  • Strengthen young peoples media skills, provide them joy and confidence both in producing and interpreting media in all its forms

 

Our Partners include other NGOs, academia, governmental bodies and private ventures. Funded mainly by the Ministry of Culture and Education in Finland

INTERNATIONAL SETTING

The Finnish and Nordic Media Education rely on the media management skills, critical thinking abilities and active participation of the children and youth. Upon this approach different national variations can be built. Metka always tailors its trainings and workshops carefully with its partners according to the needs and goals of the target group. Our references include science / STEM teachers of the Baltic Sea region, Finnish teachers for Finnish children living in Germany (Suomi-koulut) and European media educators and youth workers participating in Digital Youth workshop week.

In Finland digitalisation is supported with a strong and reliable information infrastructure. This is why online material or solutions are featured in Metka’s teaching materials. Still, a lot of media education work is made with paper and pen, with imagination, sounds or physical presentations. Technical tools and educational technology are becoming more immersive in the everyday life and the classrooms of the children and youth. That is why Metka will always be one step ahead of the commercial tech and media. Metka reveals the ecosystems of the new media tools and content. In this way young people will manage their presense in the media landscape and be able to demand for high quality content and technical solutions. They will restore a trusting, curious, inclusive but critical mindset no matter what the media. This is the Metka way to build our future media. Provide the tools for future professionals and community builders. This is how we make the kids win.

Meri Seistola

Toiminnanjohtaja

Yhteistyö, talous, tapahtumat

+358 50 56 343 56 meri.seistola(a)mediametka.fi

 

Maija Puska

Tuottaja

Mediakasvatuskoulutukset ja -oppimateriaalit, Minun Elokuvani -tapahtuma, Ison Pajan seminaari

+358 400 174 370, maija.puska(a)mediametka.fi

 

METKAN KÄYNTIOSOITE

Mäkelänkatu 37-43, liiketila 2, 00550 Helsinki

Katutaso, Rautalammintien raitiovaunupysäkin kohdalla

Kaisa Myllylä

Tuottaja

Mediakasvatuskoulutukset ja -oppimateriaalit, työpajakoordinointi

+358 40 836 0292 kaisa.myllyla(a)mediametka.fi

 

Petrus Jauhiainen

Tuottaja

Mediakasvatuskoulutukset ja -oppimateriaalit, työpajatoiminta, yhteistyöhankkeet

petrus.jauhiainen(a)mediametka.fi

 

METKAN LASKUTUSTIEDOT

Mediakasvatuskeskus Metka ry Y-0292534-9

OVT-tunnus (Finnvoice) 003702925349

Välittäjänä on DanskeBank ja tunnus DABAFIHH

Hallitus

Heinonen Anne, puheenjohtaja

anne.heinonen(a)mediametka.fi

Anttolainen Mika

Häkkä Hanna

Hämäläinen Salla

 

Kaartinen Miina

Laine Outi

Mela Leena

Raski Helena


Mediakasvatuskeskus Metka ry säilyttää henkilötietoja. Käytämme tiedottamiseen MailChimp-palvelua ja säilytämme sähköpostiosoitteita kyseisen palvelun kautta. Keräämme muita henkilötietoja, kuten puhelinnumeroita vain, kun toimintamme sitä edellyttää.

Halutessani voit pyytää lisätietoa siitä, miten Metkassa käsitellään tietoja ja unohdetuksi tulemista.
Muokattu 17.5.2018

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.