Metka

Metka edistää käytännön mediakasvatustyötä ja tukee lasten ja nuorten omaa audiovisuaalista kulttuuria.

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatusjärjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret, kasvatustyötä tekevät aikuiset sekä vanhemmat.

Metka järjestää työpajoja, koulutuksia, seminaareja sekä jakaa tietoa mediakasvatuksesta.

Toimintaamme tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Metkan toiminnan tavoitteet

Metka edustaa käytännön mediakasvatusta ja pyrkii toiminnallaan tukemaan lapsen kasvua ja aktiviista toimijuutta median parissa. Metka haluaa nostaa esiin lasten ja nuorten mediakulttuuria ja mediatuottamista.

Metkan koulutuksissa ja seminaareissa aikuiset saavat ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta ja oppivat uusia mediakasvatuksen menetelmiä. Koulutuksia järjestetään opettajille, kirjastoalan ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille ja muille kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille.

Lasten ja nuorten mediakasvatuksellisissa työpajoissa tuetaan lapsen kasvua ja mediataitoja aktiivisen osallistumisen ja tekemisen kautta. Minun Elokuvani -tapahtumassa alle 29-vuotiaat elokuvantekijät saavat palautetta elokuvistaan sekä esitysfoorumin omille tuotoksilleen.

Metkan toimintaan kuuluvat myös erilaiset hankkeet, joissa joko tehdään käytännön mediakasvatustyötä tai kehitetään ja tutkitaan uusia teknologioita ja toimintamalleja mediakasvatuksen työvälineiksi.