Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa on Opetushallituksen rahoittama vuoden mittainen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista liittyen pienten lasten pedagogiikkaan sekä monilukutaidon opettamiseen: taidekasvatukseen, tutkivaan oppimiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Hanke tarjoaa varhaiskasvattajille konkreettisia toimintamalleja siihen, miten tunteita voi pienten lasten kanssa käsitellä ja miten lapsen tunnetaitoja voi varhaiskasvatuksen arjessa tukea.

Hankkeen koulutuskokonaisuudet:

Hanke tuottaa varhaiskasvatukseen suunnatun koulutuskokonaisuuden, joka vastaa kolmea koulutuspäivää. Koulutuskokonaisuus sisältää opettajille suunnattuja etätapaamisia, lapsille suunnattuja moniaistisia ja monitaiteisia etäaamupiirejä sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden aluksi kartoitetaan koulutuksiin osallistuvien omia osaamistavoitteita sekä tarpeita. Osaamistavoitteiden toteutumista seurataan koulutuksen aikana ja niitä kartoitetaan koulutuksen lopuksi. Metkan kouluttaja auttaa koulutukseen osallistuvia kaikissa koulutuksen vaiheissa. Koulutuskokonaisuus järjestetään vuoden 2022 aikana sekä keväällä että syksyllä. Koulutuskokonaisuudet pidetään kokonaisuudessaan etänä.

Koulutuskokonaisuus sisältää:

  • Aloitustapaamisen ja lopetusseminaarin (yht. 2 tuntia)
  • 3 tuntia opettajille suunnattuja lähitapaamisia pienempiin etätyöskentelytuokioihin jaettuna
  • 3 x 30 minuutin mittaista lapsille suunnattua moniaistista ja monitaiteista etäaamupiriiä
  • Itsenäistä työskentelyä:
  • Etäaamupiireissä esitettyjen toimintamallien kokeilua itsenäisesti lapsiryhmässä
  • Oman oppimisprosessin portfolion koostaminen: toimintamallien kokeilun dokumentointi ja reflektointi sekä omien ajatusten, havaintojen, ideoiden, oivallusten ja kysymysten kokoaminen portfolioon.
  • Omien ajatusten ja kokemusten jakamista sekä tarvittaessa kouluttajan kanssa keskusteluja.

Katso tarkemmat koulutusaikataulut ja ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ!

Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta tai sen koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä!

leena.mela@mediametka.fi