0–3-vuotiaat
Itsestä huolehtiminenMonilukutaito

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa. 

Tämä materiaalisivu sisältää valmiin koulutuspolun, joka koostuu lapsiryhmille suunnatuista videotuokioista sekä kasvattajille suunnatuista teoriavideoista.

Tämän sivun lopussa on linkkejä tulostettaviin materiaaleihin. Tunnetaiturimateriaali sisältää Halli-nallen tunnekortit, tunnesäätilakuvat sekä tunnesanoja. Kotitehtävä on suunniteltu jaettavaksi koteihin lapsen ja vanhemman yhteisiin tunteiden tutkimishetkiin. Sitä voi aivan hyvin käyttää kuitenkin myös muissa yhteyksissä.

Nykymaailmassa kohtaamme valtavasti päivittäin erilaisia sisältöjä ja tapahtumia, pyyntöjä ja houkutuksia, joiden parissa on todella tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Se on myös sitä, että tunnistaa, milloin pitää painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa ja ottaa tilaa itselle ja omille tärkeille jutuille. Nämä kaikki asiat liittyvät myös tunnetaitoihin.

Olet nyt lähdössä tunneseikkailulle, jossa keskitytään leikkiin, kokeiluun, tutkimiseen, erilaisiin aistikokemuksiin sekä erilaisiin kehollisiin vireystilan ja tunteiden säätelykeinoihin. Tunneseikkailulla sanoitetaan, havaitaan ja tutkitaan. Tämä tunneseikkailu pohjaa monilukutaidon käsitteeseen sekä ajatuksiin taidekasvatuksesta, tutkivasta oppimisesta ja tunnetaitojen harjoittelusta. Taidepedagoginen ajattelu korostaa moniaistisuuden ja taiteidenvälisyyden lisäksi myös prosessin merkitystä. Lopputulosta tärkeämpää on siis se, mitä tekemisen prosessin aikana tapahtuu kokemusten ja ajatusten tasolla: millaisia tunteita koetaan, millaista vuorovaikutus on ja millaisia oivalluksia syntyy.

Koulutusosioihin liittyy itseopiskelutehtäviä, jotka koulutukseen osallistuvat tekevät itsenäisesti. Tehtävät jakautuvat luonteensa perusteella kolmeen eri kategoriaan: tarkista, pohdi, kokeile. Tarkista-osion tehtävät liittyvät valmistautumiseen, pohdi- osion tehtävät liittyvät dokumentoimiseen ja oman oppimisen reflektointiin ja kokeile-osiossa on lisätehtäviä, joita voitte kokeilla lasten kanssa. Kaikki materiaalin osiot avautuvat ja täydentyvät koulutuksen edetessä, samaan tahtiin koulutuspolun edetessä.

– Kaikki tunteet saavat olla ja tulla kuulluksi!

TULOSTETTAVAT MATERIAALIT

Linkit

Avainsanat

TunnetaidotLaaja-alainen osaaminenAistihavainnotLeikkiMediakasvatusMonilukutaitoSäätelytaidotTaidepedagogiikkaOpetusvideoÄäni

Katso myös

Aistit

Tutkin ja tunnustelen Erilaisiin aistihavaintoihin keskittymällä voimme auttaa itseämme liian haastavasta tunteesta eteenpäin selviämisessä. Aistihavainnot…

Tuntisuunnitelma

Kulttuurikartta

Maalaa tai toteuta kollaasitekniikalla piirustuspaperille teos, joka kuvaa työelämäsi kulttuuristamoninaisuutta. Tee teoksessa näkyväksi kaikki kulttuuriset…

Tuntisuunnitelma

Kuka pelkää tulevaisuutta? -leikki

Tämä leikki sopii ryhmätilanteisiin, esimerkiksi koulutuspäivän piristykseksi. Parhaitenleikki toimii, kun siihen osallistuu kerralla 6–15 leikkijää.…

Pelit

Tuntisuunnitelma

Kasvattajan pelipäivä

Tämän harjoituksen tavoitteena on tarjota kasvattajalle kokemustietoa digitaalisesta pelaamisesta ja lasten ja nuorten pelikulttuurista. Etsi…

Tuntisuunnitelma

Mediakasvattajan havaintopäiväkirja

Havainnoi ja tarkastele viiden päivän ajan, kuinka lasten ja nuorten mediakulttuuri näkyyomassa arjessasi ja lähiympäristössäsi.…

Artikkeli

Mediakasvatusta ja moninaisuutta

Suomi on monikulttuurisempi ja monimuotoisempi kuin koskaan. Millaista keskustelua saadaan aikaan, kun eri mediakulttuureista tulevat…