0–3-vuotiaat
Itsestä huolehtiminenMonilukutaito

Pienet tunnetaiturit monilukutaitoa oppimassa

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on edistää lasten intoa tutkia ja kokeilla asioita monipuolisissa oppimisympäristöissä. Ihmettelyä, kyselyä ja havainnointia on syytä tukea ja nähdä se myös laaja-alaiseen oppimiseen kuuluvan monilukutaidon alkuna. Monilukutaitoon liittyy monimuotoisten ja moniaististen tekstien käsittelyn lisäksi kyky lukea ympäristöä laajemmin. Se on myös toisten sekä omien tunteiden ja tarpeiden lukemista, vuorovaikutustaitoja ja tilanteiden lukutaitoa. Tutkiva ja utelias mieli sekä monipuolinen lukutaito auttavat pärjäämään elämän erilaisissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa. 

Tämä materiaalisivu sisältää valmiin koulutuspolun, joka koostuu lapsiryhmille suunnatuista videotuokioista. Koulutukseen osallistuneille on lisäksi pidetty kasvattajien tapaamisia, joissa kasvattajat ovat itse pysähtyneet omien kokemustensa ja tunteidensa äärelle sekä saaneet keinoja purkaa omaa stressiä.

Tämän sivun lopussa on linkkejä tulostettaviin materiaaleihin. Tunnetaiturimateriaali sisältää Halli-nallen tunnekortit, tunnesäätilakuvat sekä tunnesanoja. Kotitehtävä on suunniteltu jaettavaksi koteihin lapsen ja vanhemman yhteisiin tunteiden tutkimishetkiin. Sitä voi aivan hyvin käyttää kuitenkin myös muissa yhteyksissä.

Nykymaailmassa kohtaamme valtavasti päivittäin erilaisia sisältöjä ja tapahtumia, pyyntöjä ja houkutuksia, joiden parissa on todella tärkeää osata vetää rajoja ja valita, mikä on itselle tärkeää, missä haluaa olla mukana ja mikä edistää oikeasti omaa hyvinvointia. Se on myös sitä, että tunnistaa, milloin pitää painaa jarrua, ehkä kokonaan pysähtyä, vaihtaa suuntaa ja ottaa tilaa itselle ja omille tärkeille jutuille. Nämä kaikki asiat liittyvät myös tunnetaitoihin.

Olet nyt lähdössä tunneseikkailulle, jossa keskitytään leikkiin, kokeiluun, tutkimiseen, erilaisiin aistikokemuksiin sekä erilaisiin kehollisiin vireystilan ja tunteiden säätelykeinoihin. Tunneseikkailulla sanoitetaan, havaitaan ja tutkitaan. Tämä tunneseikkailu pohjaa monilukutaidon käsitteeseen sekä ajatuksiin taidekasvatuksesta, tutkivasta oppimisesta ja tunnetaitojen harjoittelusta. Taidepedagoginen ajattelu korostaa moniaistisuuden ja taiteidenvälisyyden lisäksi myös prosessin merkitystä. Lopputulosta tärkeämpää on siis se, mitä tekemisen prosessin aikana tapahtuu kokemusten ja ajatusten tasolla: millaisia tunteita koetaan, millaista vuorovaikutus on ja millaisia oivalluksia syntyy.

Koulutusosiot

Koulutusosioihin liittyy itseopiskelutehtäviä, jotka koulutukseen osallistuvat tekevät itsenäisesti. Tehtävät jakautuvat luonteensa perusteella kolmeen eri kategoriaan: tarkista, pohdi, kokeile. Kaikki materiaalin osiot avautuvat ja täydentyvät koulutuksen edetessä, samaan tahtiin koulutuspolun edetessä.

Tarkista-osion tehtävät liittyvät valmistautumiseen. Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon kun lähtee toteuttamaan tuokioita lapsiryhmissä?

Pohdi- osion tehtävät liittyvät dokumentoimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Koulutukseen liittyy oman oppimispäiväkirjan tekeminen ja tästä osiosta löydät ohjeet siihen.

Kokeile- osiossa on lisätehtäviä, joita voitte kokeilla yhdessä lasten kanssa.

TULOSTETTAVAT MATERIAALIT

– Kaikki tunteet saavat olla ja tulla kuulluksi!

Materiaalin sisällöt: Leena Mela

Materiaalin kuvitus: Roope Lipsanen

Linkit

Avainsanat

AistihavainnotLeikkiTunnetaidotLaaja-alainen osaaminenMediakasvatusMonilukutaitoSäätelytaidotTaidepedagogiikkaOpetusvideoÄäni

Katso myös

Vireystilan ja tunteiden säätely

Hallin ja Uulan tunneseikkailu Tervetuloa mukaan tunneseikkailuun! Halli-nalle ja Uula-kissa kohtaavat tunnesoppakattilan, joka kiehuu kovasti.…

Aistit

Tutkin ja tunnustelen Erilaisiin aistihavaintoihin keskittymällä voimme auttaa itseämme liian haastavasta tunteesta eteenpäin selviämisessä. Aistihavainnot…

Kokeile

Tunnetaitojen oppimisessa tärkeää on toisto ja se, että teemat ja asiat sidotaan osaksi lasten jokapäiväistä…

Tarkista

Ennen etätuokioita Varaa tuokiota varten paikka lattialta, jossa on tarpeeksi tilaa myös liikkua. Tarkista, mitä…

Lähdetään tunneseikkailulle

Lähdetään tunneseikkailulle Tervetuloa mukaan tunneseikkailulle! Kun lähdetään seikkailulle, tarvitaan kulkuneuvo. Uulalla ja Hallilla on pahvilaatikkoauto.…

Elokuva

Tuntisuunnitelma

Animaatioharjoituksia

Animaation tekeminen sopii melkein kaikenikäisille ja opettaa paljon taiteen tekemisestä ja kokemisesta.

Kohti vaikuttavaa videota

On videoita ja on vaikuttavia videoita. Näiden vinkkien avulla johdatat lapset ja nuoret  tekemään vaikuttavia…