Kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen mediakasvatuksen edistäminen

Eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville suunnatut työpajakiertueet ja materiaali kulttuurisensitiivisen ylisukupolvisen käytännön mediakasvatuksen edistämiseen.

Työpajat ja koulutustilaisuudet:
Hankkeen aikana toteutetaan matalankynnyksen työpajoja ja koulutustilaisuuksia, joissa tutkitaan eri-ikäisten median tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Tarkoituksena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä mediakasvatusta ja löytää niitä tekijöitä, jotka yhdistämällä luodaan monistettava toimintamalli eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien oppimiseen yhdessä median avulla. Koulutustilaisuuksien tavoitteena on kuulla asiantuntijoita ja kiinnittää hankkeen teemat osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Koulutustilaisuuksia järjestetään myös monikulttuurisille ohjaajille mediakasvatuksesta.
Materiaali:
Tuotetaan teoriaan pohjautuen ja työpajoissa saatujen kokemusten pohjalta materiaali kirjastojen henkilökunnalle.
Materiaali julkaistaan Liboppi-verkko-oppimisalustalla, jossa materiaali on saatavilla itseopiskeluun.

Rahoitus ja kesto:
OKM Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen
50 000€
Hankkeen kesto 2021-2022.

Toteuttajat: Mediakasvatuskeskus Metka ry, KVS-Säätiö ja RT Documentaries Oy
Yhteystyötahot: Turun kaupunginkirjasto ja Geriatriset osaamiskeskukset Pohjois-Karjalan alueella.