Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-81 page-child parent-pageid-7">

Mediametkaa! -oppimateriaalisarjan kahdeksen osaa käsittelevät mediakasvatuksen ilmiöitä, käsitteitä ja kehittymistä monipuolisten asiantuntija-artikkeleiden ja käytännön sovellusten kautta. Mediametkaa! -oppimate- riaalit tarjoavat tietoa, kannustavat kokeilemaan käytännössä mediakasvatusta sekä havainnollistavat mediakasvatuksen mahdollisuuksia.

Sarjan kolme ensimmäistä kokonaisuutta on suunnattu kaikille kasvattajille jokapäiväisen mediakasvatustyön tueksi. Sarjan neljäs osa keskittyy peleihin ja pelaamiseen, ja viides ja kuudes osa on suunnattu kirjastoalan ammattilaisille. Sarjan seitsemännessä osassa pureudutaan digitarinoihin ja kahdeksannessa osassa mainontaan ja disinformaatioon.

Osa 1 – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille kasvattajille. Sen tavoite on tarjota tietoa, kannustaa kokeilemaan käytännössä ja havainnollistaa mediakasvatuksen mahdollisuuksia. Kirjassa vuorottelevat teoria ja käytännönsovellukset.

Mediametkaa! Osa 1

Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan.

Tämä kirja koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä Eväitä mediamatkalle -osiossa avataan mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä sekä kasvatuksen ja opetuksen taustalla olevia asiakirjoja. Toisessa Matkakohteita lasten mediassa -osiossa pienten lasten mediakulttuuria tarkastelevat lastenmedian ammattilaiset. Kolmannessa Matkakertomuksia-osiossa teoria muutetaan käytännön toiminnaksi esittelemällä työtapojen lisäksi kentällä toteutuneita käytännön esimerkkejä.

Mediametkaa! Osa 2

 

Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt.

Kirjassa kerrotaan, miten käsitellä uskonnollisia aiheita mediakasvatuksen keinoin. Kirjan ideana on saattaa lasten ajatukset uskonnollisista ilmiöistä mediakasvatukselliseksi toiminnaksi. Kirja sisältää asiantuntija-artikkeleita, ajatuksia uskonnollisista ilmiöistä, tietoa mediakasvatuksesta ja tehtäväideoita aiheen käsittelyyn lapsiryhmän kanssa.

Mediametkaa! Osa 3

Osa 4 – Kaikki peliin!

Kirja tarjoaa kasvattajalle kurkistuksen lasten ja nuorten pelimaailmaan. Kirjan tavoitteena on innostaa kasvattajia ja opettajia ymmärtämään lasten ja nuorten pelikulttuuria sekä hyödyntämään pelejä kasvatus- ja opetustoiminnassa.

Mediametkaa! Osa 4

Osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin

Tämä kirja on tehty oppaaksi kirjastoalan ammattilaisille. Kirjan tehtävät sopivat käytettäväksi myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kirjan tavoittena on innostaa eri medioiden käsittelyyn kirjastojen mediavinkkauksissa ja mediatunneilla. Kirja sisältää laajan tehtäväosan.

Mediametkaa! Osa 5

Osa 6 – Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun

Tämä kirja on jatkoa edelliselle Mediametkaa! – kirjalle. Kirja sisältää artikkeleita, joissa kuvataan kirjaston nykytilaa, visioidaan tulevaisuutta ja sekä pohditaan, millaisia mahdollisuuksia kirjastolla on kehittää kansalaisten medialukutaitoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Mediametkaa! Osa 6

Osa 7 – Maailmanpiiri

Sarjan seitsemäs osa koostuu dvd-levystä ja työpajavihkosesta. Ohjeissa käydään läpi digitarinoiden tekemistä ja dvd:n esimerkkiteokset ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten tekemiä. Menetelmien avulla kuitenkin kuka tahansa nuori pääsee rakentamaan ja vahvistamaan identiteettiään omista lähtökohdistaan.

Mediametkaa! Osa 7

Osa 8 – Meidän mainokset

Sarja jatkuu digitaalisella oppimateriaalilla. Mainonnan tunnistaminen ja mediakuplat aiheista koostuva oppimateriaali on suunnattu 7–12-vuotiaiden mediakasvatukseen ja sopii osaksi  monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Materiaali löytyy Metkan Claned -alustalla. Kutsulinkki: http://bit.ly/2BWANNV.

 

 

Osa 9 – Disinformaatio ja piiloagendat nuorten mediamaisemassa

Digitaalinen oppimateriaalisarja jatkuu. Disinformaatio ja piiloagendat aihekokonaisuuksista koostuva oppimateriaali on suunnattu 13–17-vuotiaiden mediakasvatukseen ja sopii osaksi  monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppimateriaalissa määritellään käsitteitä ja annetaan vinkkejä omaan median tuottamiseen. Oppimateriaali löytyy Metkan Claned -alustalla. Kutsulinkki: http://bit.ly/2BWANNV.

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.