Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-81 page-child parent-pageid-7">

Mediametkaa! -kirjasarjan kuusi osaa käsittelevät mediakasvatuksen ilmiöitä, käsitteitä ja kehittymistä monipuolisten asiantuntija-artikkeleiden ja käytännön sovellusten kautta. Mediametkaa! -kirjat tarjoavat tietoa, kannustavat kokeilemaan käytännössä mediakasvatusta sekä havainnollistavat mediakasvatuksen mahdollisuuksia.

Kolme ensimmäistä kirjaa on suunnattu kaikille kasvattajille, neljäs kirja keskittyy peleihin ja pelaamiseen, viides ja kuudes kirja on suunnattu kirjastoalan ammattilaisille.

Osa 1 – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille kasvattajille. Sen tavoite on tarjota tietoa, kannustaa kokeilemaan käytännössä ja havainnollistaa mediakasvatuksen mahdollisuuksia. Kirjassa vuorottelevat teoria ja käytännönsovellukset.

Mediametkaa! Osa 1

Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan.

Tämä kirja koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä Eväitä mediamatkalle -osiossa avataan mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä sekä kasvatuksen ja opetuksen taustalla olevia asiakirjoja. Toisessa Matkakohteita lasten mediassa -osiossa pienten lasten mediakulttuuria tarkastelevat lastenmedian ammattilaiset. Kolmannessa Matkakertomuksia-osiossa teoria muutetaan käytännön toiminnaksi esittelemällä työtapojen lisäksi kentällä toteutuneita käytännön esimerkkejä.

Mediametkaa! Osa 2

 

Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt.

Ensimmäisen luvun asiantuntija-artikkeleissa pohditaan lapsen luontaista uskonnollisuutta, etiikan merkitystä mediassa ja arvojen vaikutusta mediavalintoihin sekä pienten lasten mediakasvatusta. Julkaisun toisessa luvussa avataan mediakasvatuksen käsitettä, esittellään median keskeiset elementit ja pohditaan lyhyesti sosiaalista mediaa, kriittisyyttä ja medialukutaitoa.

Kolmas luku käsittelee uskonnollisia ilmiöitä. Aiheeseen liittyvät keskustelukysymykset ovat sen tärkeintä sisältöä.

Mediametkaa! Osa 3

Osa 4 – Kaikki peliin!

Neljänteen lukuun on koottu koonneet ideoita, miten lasten ajatukset uskonnollisista ilmiöistä voi muuttaa mediakasvatukselliseksi toiminnaksi.

Kirjan tavoitteen aon innostaa kasvattajia ja opettajia ymmärtämään lasten pelikulttuuria sekä hyödyntämään pelejä kasvatus- ja opetustoiminnassa. Kirjoittajina ovat olleet media- ja pelitutkimuksen ja kasvatuksen ammattilaiset. Heidän artikkelinsa tarjoavat eri näkökulmia pelaamiseen ja pelikulttuuriin. Kirja sisältää myös tehtäviä.

Mediametkaa! Osa 4

Osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin

Tämä kirja on tehty oppaaksi kirjastoalan ammattilaisille. Kirjan tehtävät sopivat käytettäväksi myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kirjan tavoittena on innostaa eri medioiden käsittelyyn kirjastojen mediavinkkauksissa ja mediatunneilla. Kirja sisältää laajan tehtäväosan.

Mediametkaa! Osa 5

Osa 6 – Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun

Tämä kirja on jatkoa edelliselle Mediametkaa! – kirjalle. Kirja sisältää artikkeleita, joissa kuvataan kirjaston nykytilaa, visioidaan tulevaisuutta ja sekä pohditaan, millaisia mahdollisuuksia kirjastolla on kehittää kansalaisten medialukutaitoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Mediametkaa! Osa 6

Osa 7 – Maailmanpiiri

Sarjan seitsemäs osa koostuu dvd-levystä ja työpajavihkosesta. Ohjeissa käydään läpi digitarinoiden tekemistä ja dvd:n esimerkkiteokset ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten tekemiä. Menetelmien avulla kuitenkin kuka tahansa nuori pääsee rakentamaan ja vahvistamaan identiteettiään omista lähtökohdistaan.

Mediametkaa! Osa 7

Osa 8 – Meidän mainokset

Sarja jatkuu digitaalisella oppimateriaalilla. Aiheet liikkuvat mainonnan tunnistettavuuden, disinformaation ja käyttäjätietoihin perustuvan sisällön kokonaisuuksissa. Tehtävät on suunnattu 7-12-vuotiaille, mutta kysymykset eivät ole ihan helppoja aina aikuisillekaan. 

Mediametkaa! Osa 8 tulossa

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.