Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-7 page-parent">

Metkan oppimateriaalit ovat kertyneet vuosien saatossa, osittain hankkeiden sisällöistä ja osittain omana tuotantonaan. Kehitämme säännöllisesti uusia oppimateriaaleja tukeaksemme kasvattajien toimintaa muuttuvassa mediakulttuurissa.

Metkan oppimateriaalien tavoitteena on tarjota ideoita ja vinkkejä käytännön mediakasvatustyöhön sekä monipuolisia näkökulmia ajankohtaisiin median ilmiöihin. Materiaalit ovat sovellettavissa eri ikäryhmille, eri tilanteisiin ja eri sisältöihin aina varhaiskasvatusikäisistä aikuisiin.

Mediametkaa! -oppimateriaalisarjan kahdeksen osaa käsittelevät mediakasvatuksen ilmiöitä, käsitteitä ja kehittymistä monipuolisten asiantuntija-artikkeleiden ja käytännön sovellusten kautta. Mediametkaa! -oppimate- riaalit tarjoavat tietoa, kannustavat kokeilemaan käytännössä mediakasvatusta sekä havainnollistavat mediakasvatuksen mahdollisuuksia.

Sarjan kolme ensimmäistä kokonaisuutta on suunnattu kaikille kasvattajille jokapäiväisen mediakasvatustyön tueksi. Sarjan neljäs osa keskittyy peleihin ja pelaamiseen, ja viides ja kuudes osa on suunnattu kirjastoalan ammattilaisille. Sarjan seitsemännessä osassa pureudutaan digitarinoihin ja kahdeksannessa osassa mainontaan ja disinformaatioon.

Osa 1 – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille kasvattajille. Sen tavoite on tarjota tietoa, kannustaa kokeilemaan käytännössä ja havainnollistaa mediakasvatuksen mahdollisuuksia. Kirjassa vuorottelevat teoria ja käytännönsovellukset.

Mediametkaa! Osa 1

Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan.

Tämä kirja koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä Eväitä mediamatkalle -osiossa avataan mediakasvatukseen liittyviä käsitteitä sekä kasvatuksen ja opetuksen taustalla olevia asiakirjoja. Toisessa Matkakohteita lasten mediassa -osiossa pienten lasten mediakulttuuria tarkastelevat lastenmedian ammattilaiset. Kolmannessa Matkakertomuksia-osiossa teoria muutetaan käytännön toiminnaksi esittelemällä työtapojen lisäksi kentällä toteutuneita käytännön esimerkkejä.

Mediametkaa! Osa 2

 

Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt.

Kirjassa kerrotaan, miten käsitellä uskonnollisia aiheita mediakasvatuksen keinoin. Kirjan ideana on saattaa lasten ajatukset uskonnollisista ilmiöistä mediakasvatukselliseksi toiminnaksi. Kirja sisältää asiantuntija-artikkeleita, ajatuksia uskonnollisista ilmiöistä, tietoa mediakasvatuksesta ja tehtäväideoita aiheen käsittelyyn lapsiryhmän kanssa.

Mediametkaa! Osa 3

Osa 4 – Kaikki peliin!

Kirja tarjoaa kasvattajalle kurkistuksen lasten ja nuorten pelimaailmaan. Kirjan tavoitteena on innostaa kasvattajia ja opettajia ymmärtämään lasten ja nuorten pelikulttuuria sekä hyödyntämään pelejä kasvatus- ja opetustoiminnassa.

Mediametkaa! Osa 4

Osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin

Tämä kirja on tehty oppaaksi kirjastoalan ammattilaisille. Kirjan tehtävät sopivat käytettäväksi myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kirjan tavoittena on innostaa eri medioiden käsittelyyn kirjastojen mediavinkkauksissa ja mediatunneilla. Kirja sisältää laajan tehtäväosan.

Mediametkaa! Osa 5

Osa 6 – Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun

Tämä kirja on jatkoa edelliselle Mediametkaa! – kirjalle. Kirja sisältää artikkeleita, joissa kuvataan kirjaston nykytilaa, visioidaan tulevaisuutta ja sekä pohditaan, millaisia mahdollisuuksia kirjastolla on kehittää kansalaisten medialukutaitoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Mediametkaa! Osa 6

Osa 7 – Maailmanpiiri

Sarjan seitsemäs osa koostuu dvd-levystä ja työpajavihkosesta. Ohjeissa käydään läpi digitarinoiden tekemistä ja dvd:n esimerkkiteokset ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten tekemiä. Menetelmien avulla kuitenkin kuka tahansa nuori pääsee rakentamaan ja vahvistamaan identiteettiään omista lähtökohdistaan.

Mediametkaa! Osa 7

Osa 8 – Meidän mainokset

Sarja jatkuu digitaalisella oppimateriaalilla. Mainonnan tunnistaminen ja mediakuplat aiheista koostuva oppimateriaali on suunnattu 7–12-vuotiaiden mediakasvatukseen ja sopii osaksi  monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Materiaali löytyy Metkan Claned -alustalla. Kutsulinkki: http://bit.ly/2BWANNV.

 

 

Osa 9 – Disinformaatio ja piiloagendat nuorten mediamaisemassa

Digitaalinen oppimateriaalisarja jatkuu. Disinformaatio ja piiloagendat aihekokonaisuuksista koostuva oppimateriaali on suunnattu 13–17-vuotiaiden mediakasvatukseen ja sopii osaksi  monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppimateriaalissa määritellään käsitteitä ja annetaan vinkkejä omaan median tuottamiseen. Oppimateriaali löytyy Metkan Claned -alustalla. Kutsulinkki: http://bit.ly/2BWANNV.

Metkan videobloggausoppimateriaalit tutustuttavat yli 10-vuotiaat lapset ja nuoret oman elämänsä dokumentointiin videobloggaamisen avulla. Vinkkejä seuraamalla nuoret oppivat kertomaan videon keinoin itselleen ajankohtaisesta mietteestä, toiveesta, unelmasta tai tunteesta.

Dokumentaatio tarkoittaa ympäröivän todellisuuden tallentamista. Metkan vinkkien avulla lasten ja nuorten on mahdollista kehittää omaa vapaamuotoista videotyöskentelyään kohti dokumentaarista kerrontaa. Dokumentti on elävä tapa välittää tunteita ja tietoa.

Kokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO:n kanssa vuonna 2017. Vinkit ja vinkkivideot suunnitteli ja toteutti Helena Sorvali.

 

 

 

Mainosetsivät on mainonnan lukutaidon oppimateriaali varhais-, esi- ja alkuopetukseen. Materiaali esittelee työpajamallin, joka on käytännöllinen työkalu 4–8-vuotiaiden mediakasvatukseen.

Mainosetsivät-työpaja haastaa lapset pohtimaan, mikä on mainos, missä mainoksia näkee tai kuulee sekä minkälaisia värejä, mielikuvia ja muita keinoja mainonta käyttää. Työpajassa tunnistetaan digitaalisia mainoksia, tulkitaan mainonnan keinoja ja suunnitellaan itse omia mainoksia niistä asioista, joista lapset haluavat tavoitteellisesti tiedottaa.

Mainosetsivät-oppimateriaali julkaistiin vuonna 2016. Sen suunnitteli Karoliina Leisti.

Noin Kymmenen askelta materiaalit ovat suunnattu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta ovat sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on tarkoitettu lasten kasvattajille ja vanhemmille. Materiaalin tekemisessä olemme huomioineet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, esi- ja perusopetussuunnitelman perusteet ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.

Materiaalit toimivat sekä kokonaisuutena että yksittäin. Kunkin materiaalin askeleita voi toteuttaa numerojärjestyksessä tai askeleista voi valita omalle lapsiryhmälle sopivat osat. Askeleiden avulla kasvattaja voi myös lisätä omaa mediakasvatustietouttaan. Kussakin askeleessa on avattu, miksi kyseinen asia, työtapa tai näkökulma on merkityksellinen mediakasvatuksessa.

Ajaton tarina –mediatyöpajojen tavoitteena on tukea lasten oman äänen kuulumista ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin. Pajojen lähtökohtana on vahvistaa lasten osallisuutta, omaa mediatuottamista sekä kuulluksi tulemista. Ajatuksena on, että lapset kirjoittavat tarinoita ja tekevät mediatuotoksia heille tärkeistä asioita ja aiheista. Ajaton tarina-materiaali on suunnattu ammattikasvattajille sekä muille lasten kanssa työskenteleville. Materiaalikokonaisuuden tarkoituksena on innostaa sekä antaa vinkkejä ja ideoita lasten mediatyöpajojen järjestämiseen.

Materiaali sisältää kuusi pajakuvausta:

  • käsikirjoittaminen
  • valokuvaus
  • lehtityö
  • kuunnelma
  • elokuva
  • peli

Lataa Ajaton tarina -materiaali

Mainiot Mediaperheet -materiaalikokonaisuus on suunnattu ammattikasvattajille ja muille 6-8 -vuotiaiden kanssa toimi-ville. Materiaalikokonaisuus opastaa järjestämään Mainiot Mediaperheet -tilaisuuden ja antaa taustatietoa lasten ja kotien media-arjesta, koulun ja päiväkodin roolista ja -mediakasvatuksesta kasvatuskumppanuuden hengessä. Mainiot Mediaperheet-toimintamallin tehtävien kohderyhmänä ovat esikoulu, ja 1.- ja 2.-luokkalaiset vanhempineen. Tehtävät ovat sovellettavissa eri ikäryhmille.

Mainiot Mediaperheet -toimintamallin tavoitteena on myös lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään kotien, päiväkotien ja alakoulujen mediakasvatuksen tueksi julkaistuja aineistoja.

Mainiot Mediaperheet -oppaan avulla järjestät hauskan mediakasvatustapahtuman!

Mainiot Mediaperheet -tehtävät kannustavat vanhempia tutkimaan median mahdollisuuksia ja tuottamaan sisältöä yhdessä lasten kanssa. Tehtäväpisteillä kuvataan, katsotaan, kuunnellaan, keskustellaan ja pelataan. Tarkoituksena on että vanhempi tutkii, pelaa, pohtii ja erityisesti pitää hauskaa yhdessä lapsen kanssa. Sekä lapset että aikuiset saavat pohtia sisältöjä ja tarttua laitteisiin. Mainiot Mediaperheet -tehtävärata voidaan toteuttaa omana tilaisuutena tai jonkin muun tapahtuman yhteydessä.

Lataa Mainiot Mediaperheet-opas

 

Tutustu Mainioihin Mediaperheisiin!

Kaksitoista Mainiota Mediaperhettä innostaa perheitä tutustumaan monipuolisesti eri medioihin, sisältöihin ja ilmiöihin. (Linkit aina kunkin perheen tehtäviin)

 

Perhe Keimilä on kiinnostunut peleistä ja pelikulttuurista. Se kannustaa perheitä nauttimaan peleistä ja kokeilemaan pelaamista porukalla.Perhe muistuttaa myös seikoista, joilla voidaan varmistua pelaamisen turvallisuudesta ja lapsen hyvinvoinnista.

Keimilä-KokoPerheLiikkuu

Keimilä-MeidänPerheenPelihahmo

Keimilä-PelataanYhdessä

Keimilä-HypääPyöriKävele

 

Perhe Stoori pitää tarinoista. Perhettä kiinnostaa myös, millä tavoin tarinat ja kertomukset rakentuvat: miten jännitys saadaan kihelmöimään tai huumori kukkimaan. Se muistuttaa kertomisen ja kertomusten merkityksellisyydestä kaikenikäisille

Stoori-KeksiJaKerroEläinsatu

Stroori-EsineetTarinaksi

Stoori-LapsuudenKultahetket

Stoori-Sadutushetki

 

Perhe Mobiili tuntee kännykät paremmin kuin omat taskunsa. Kaikenlaiset muutkin mukana kuljetettavat mobiililaitteet ja niillä tapahtuva toiminta on heidän erikoisalaansa.

Mobiili-KunIskäÄiskäKännykänOsti

Mobiili-Kännykkävisailu

Mobiili-TulevaisuudenKännykkä

 

Perhe Muuvinen on jatkuvassa liikkeessä. Muuviset jaksavat loputtomiin hämmästellä, miten kuva saadaan elämään ja mistä syntyy elokuvan lumo. Vaikka perheenjäsenet ovatkin kaikkiruokaisia makutottumuksiltaan, ikärajojen ja ohjelmien sisällön suhteen he ovat kuitenkin tarkkoja.

Muuvinen-VauhtiaKuvaan

Muuvinen-ElokuvanKäsikirjoitus

Muuvinen-RakennaJaAnimoi

Muuvinen-PiirrosEläväksi

Muuvinen-MunTalentti

 

Perhe Saundila on kaiken aikaa korvat höröllä, jotta yksikään kiinnostava ääni ei livahtaisi ohi korvien. He innostuvat kaikenlaisista äänistä yhtälailla kuin hiljaisuudesta. Ja osaavat tarvittaessa pitää myös itse ääntä.

Saundila-LehtikuvastaKuuluu

Saundila-LehtikuvastaKuuluu

Saundila-ÄänimaisemaYmpärillämme

Saundila-MinäÄäniefektinä

Saundila-Äänijälkiä

Perhe Kääkle on erikoistunut internetiin, langattomaan ja langalliseen verkkoon sekä kaikenlaiseen sosiaaliseen elämään niiden välityksellä. He tuntevat netiketit ja sosiaalisen median säännöt ja auttavat mielellään muitakin niiden kanssa.

Kääkle-MeNetissä

Kääkle-Sanakoe

Kääkle-Netiketti

Kääkle-TästäTykkäänNetissä

Kääkle-Mainio.chat

 

Perhe Potretti on erittäin kiinnostunut kuvista. He tekevät ja ottavat kuvia, muokkaavat ja jakavat niitä. Erityisesti he pitävät kuvien tutkimisesta.

Potretti-Perhepotretti

Potretti-RuudutYhteen

Potretti-KolmeKuvaaTarinaksi

Potretti-KummallisetKuvakulmat

 

Perhe Printtilä nauttii lukemisesta. Kodin seinät on vuorattu kirjahyllyin,ja pöytiä koristavat korkeat lehtipinot. Perheen yhteiset lukuhetket ovat kaikkien suosikkipuuhaa.

Printtilä-ApuOlemmeLööpissä

Printtilä-TunteitaTulvillaan

Printtilä-KadonneetKirjaimet

Printtilä-TekstiäKuvaan

 

Perhe Peli-Sääntö muistuttaa turvallisesta median käytöstä ja yhteisten sopimusten tärkeydestä kotirauhan säilymiseksi. He pitävät kiinni peliajoista ja ikärajoista ja nauttivat yhdessä tekemisestä.

Peli-Sääntö-MeidänPerheenMediakellot

Peli-Sääntö-MeidänPerheenPelisäännöt

Peli-Sääntö-TietokoneenKäyttösopimus

Peli-Sääntö-Mediajumppa

Peli-Sääntö-Toivepäivä

 

Perhe O’Sallinen osallistuu ja vaikuttaa. He haluavat ottaa kantaa, ilmaista mielipiteensä ja tehdä toisin. He houkuttelevat tutut ja tuntemattomat mukaan osallistumaan.

OSallinen-JosMinäSaisinPäättää

OSallinen-PalautettaTVohjelmasta

OSallinen-VaikuttamisenVerkosto

 

Perhe Wikilä on tiedonjanoinen. Koko perheen voimin he etsivät, tuottavat, jakavat ja muokkaavat tietoa. Heidän lempikysymyksensä on ”miksi?”.

Wikilä-ArvaaMissäOlenPäivisin

Wikilä-KukaMitäMissä

Wikilä-KirjastonLöydöt

 

Perhe Shoppala rakastaa shoppailua, muttei osta sikaa säkissä. Tämä valveutunut kuluttajaperhe pyrkii tekemään järkeviä, eettisesti kestäviä valintoja ja osaa tarkastella mainosten antamaa tietoa kriittisesti.

Shoppala-TuotteenOhessa

Shoppala-OstetaanSeLelu

Shoppala-ArvaaMitäMainostan

Shoppala-MissäMainoksetPiilevät

Shoppala-MainoksenHahmo

 

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.