Hankkeet

Hankkeiden avulla Metka kehittää kohdennettua mediakasvatustyötä ja tutkii mediakasvatuksen menetelmiä ja uusia teknologioita.

Vuosien varrella hankkeiden kautta on muun muassa kehitetty pienten lasten mediakasvatusta, tuettu perheiden mediakasvatustyötä sekä tehty näkyväksi maahanmuuttajanuorten omia tarinoita.

Voit tutustu Metkan ajankohtaisiin hankkeisiin tällä sivulla. Mikäli olet kiinnostunut Metkasta hankekumppanina, voit olla suoraan yhteydessä henkilökuntaamme.

Mediakasvatuksen dialogikortit

Mediakasvatuksen dialogikortit -hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli dialogikortit alle 12-vuotiaiden mediakasvatukseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan alueellisia mediakasvatuspäiviä maakunnissa eri puolilla Suomea. Hanke välittää opettajille ja kirjaston henkilökunnalle tietoa lasten omasta audiovisuaalisesta kulttuurista ja sen hyödyntämisestä mediakasvatustyössä.

Hanke toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana. Sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tekoälyt tutuiksi

Tekoälyt tutuiksi hankkeessa etsitään esimerkkejä siitä, miten tekoälyn toiminnasta, vaikutuksista ja käyttötarkoituksista viestitään selkeästi ja läpinäkyvästi, erityisesti lapsille, nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille. Hanke mahdollistaa Metkan osallistumisen kansainväliseen tekoälyn standardointityöhön sekä suomenkieliseen termistötyöhön.

Hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana. Sitä rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö.

Open oppimispolku

Open oppimispolku -hanke on Metkan mediakasvatuksen informaalin täydennyskoulutuksen toimintamalleja kehittävä hanke. Hankkeen aikana Metka kehittää kasvatusalan ammattilaisille suunnatun, informaalia oppimista hyödyntävän digitaalisen koulutustyökalun mediakasvatuksen täydennyskoulutukseen.

Hanke toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kesytä media

Kesytä media -hanke on Kansanvalistusseuran koordinoima mediakasvatuksen täydennyskoulutushanke aineenopettajille. Kesytä media -koulutuksessa perehdytään ilmiöoppimiseen ja sen lähtökohtiin sekä sukelletaan oppimisen kohteena olevaan ilmiöön: mediakasvatukseen, mediaan nuorten arjessa ja sen ajankohtaisuuksiin. Lähtökohtana on osallistujien oma mediasuhde, haasteet ja kiinnostuksen kohteet omassa työssä.

Metkan asiantuntijat toimivat hankkeen kouluttajina sekä sisältöjen suunnittelijoina.

Hanke toteutettiin vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää Kesytä media -koulutuksesta.

Media Coach EDU

Media Coach Edu on Mediakasvatusseuran täydennyskoulutushanke perusopetuksen ja toisen asteen opetustoimen henkilöstölle sekä koulujen sidosryhmille. Hankkeessa pilotoidaan vuonna 2017 käynnistyneen Media Coach -hankkeen koulutusmallia.

Media Coach EDU -hankkeen koulutukset tarjoavat opetustoimen henkilöstölle ammatillista tukea, uusia ideoita ja parhaita käytäntöjä mediakasvatukseen. Koulutussisällöt huomioivat erityisesti monilukutaidon sekä muut laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet osana opetusta.

Metkan asiantuntija toimii hankkeessa kouluttajana sekä koulutussisältöjen suunnittelijana.

Hanke toteuttiin vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoitti Opetushallitus.

Lue lisää Media Coach EDU -koulutuksista.

Luode

LUODE – Luonto ja taide tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke on Helsingin yliopiston koordinoima tutkimushanke. Hanke tarjoaa nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan.

LUODE-hankkeessa taiteen, kulttuurin, median, luontoliikunnan ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmät pääsevät ristipölyttymään keskenään sekä murtamaan ja ylittämään sektorirajoja. Tuloksena syntyy uusia hedelmällisiä kombinaatioita.

Metkan asiantuntijat toimivat hankkeen kouluttajina sekä sisältöjen suunnittelijoina.

Lue lisää LUODE-hankkeesta.

Skills Jump – Youth in Action

Mediakasvatuskeskus Metka ry koordinoi Erasmus + -rahoitteista Skills Jump -hanketta vuonna 2018.  Hankkeen aikana osallistujat tutustuivat mediakasvatukseen ja nuorisotyöhön Suomessa, Belgiassa ja Englannissa luoden uusia yhteistyömalleja sekä mediakasvatuksen menetelmiä. Hankkeeseen osallistui nuorisotyöntekijöiden lisäksi 15–19-vuotiaita nuoria jokaisesta maasta.

Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.

Tutustu Metkan Skills Jump -hankekumppaneihin:

Monilukutaituri mediaviidakossa

Metka osallistui Porsse-kirjastojen kaksikieliseen mediakasvatus-hankkeeseen vuosina 2015–2016. Hankkeen lopputuotteena syntyi mediakasvatussuunnitelma ja -opas, joka toimii käytännönläheisenä materiaalipankkina alueen kirjastoille. Osana hanketta järjestettiin myös pilottityöpajoja alueen kouluissa ja kirjastoissa

Monilukutaituri mediaviidakossa -opas julkaistiin vuoden 2017 alussa suomeksi ja ruotsiksi.

Hankkeen rahoitti Aluehallintovirasto.

Lataa Monilukutaituri mediaviidakossa -opas tästä: