Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-113 page-child parent-pageid-11">

MobiiliMetkaa Museossa  – iloa ja oppia mediavälineiden avulla –hanke on päättynyt joulukuussa 2014.  Mediakasvatuskeskus Metka ry ja Tekniikan museo ovat tuottaneet hankkeen aikana kaikille museoalan yleisötyöntekijöille ja muille kiinnostuneille lisättyä todellisuutta hyödyntävän toimintamallin yleisötyöhön. Tavoitteena on tarjota selkeitä työkaluja ja ohjeita omaan yleisötyöhön.

Toimintamallissa esitellään lisättyä todellisuutta (augmented reality, AR) hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpaja, joka on suunnattu 9‒12-vuotiaille lapsille. Työpajassa yhdistyvät mediakasvatus, museopedagogiikka ja lisätty todellisuus, jotka avaavat lapsille seikkailun ”näkymättömässä maailmassa”. Toimintamalli on suunnattu erityisesti museoiden yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää sitä inspiraation ja ilon lähteenä omassa työssään. Toimintamalli tarjoaa uuden tavan lähestyä työpajojen suunnittelua ja toteutusta.

”Mediakasvatusta lisätyn todellisuuden avulla –toimintamalli museoiden yleisötyöhön

Hankkeen alussa kartoitettiin mobiililaitteiden käyttöä museoissa ja osana museopedagogista yleisötyötä. Museopostilistan kautta tehdyn kyselyn lisäksi toteutettiin laaja kansainvälinen selvitys tilanteesta kentällä. Taustaselvityksestä kävi ilmi lisätyn todellisuuden potentiaali museoiden yleisötyön välineenä, mutta se myös osoitti kehittyvään tekniikkaan liittyvät haasteet sisällön suunnittelun ja tuottamisen sekä loppukäyttäjän näkökulmista.

 

 

 

 

Hankkeen mediakasvatuksellinen päätavoite on ollut 9–12-vuotiaiden lasten kriittisen medialukutaidon vahvistaminen. Toimintamallissa kuvatussa työpajassa lapsi käyttää mobiililaitetta tiedonhaun, analysoinnin ja tuottamisen välineenä. Lisäksi lapset kokoavat omista mediatuotoksistaan näyttelyn, jonka avulla pohditaan alkuperäisten kuvien ja muokattujen kuvien suhdetta sekä minkälaisen vaikutelman heidän tekemänsä näyttely antaa käsiteltävästä teemasta. Tavoitteena on tukea lasten aktiivista toimijuutta ja osallistumista sekä oman ilmaisun vahvistamista unohtamatta lisätyn todellisuuden ja mobiililaitteiden käytön tuomaa iloa ja intoa.

MobiiliMetkaa Museossa –hankkeessa mediakasvatus on median parissa toimimista mielekkäästi ja turvallisesti, mutta myös läsnäoloa ja yhdessä kokemista. Hankkeen tehtäväksi muodostui tältä pohjalta mediakasvattajan identiteetin vahvistaminen museoalan ammattilaisissa.

Lisätietoja:
Minna Piirainen
projektikoordinaattori
+358 40 580 8626
minna.piirainen(a)mediametka.fi

mobiilimetkaa_logo_2

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.