Tulosta tämä sivu

Perhe Shoppala

Mainonta ja kaupallisuus

Mainontaa on lähes kaikkialla elinympäristössämme ja erityisesti mediassa. Keskivertokuluttajalle lähetetään joka päivä yli 3000 markkinointiviestiä. Niistä valtaosa jää huomaamatta informaatiotulvassa.

Mainonta rakentaa brändejä, synnyttää mielikuvia ja herättää mielipiteitä, tunteita ja keskustelua. Se luo roolimalleja, unelmia, trendejä ja käsityksiä todellisuudesta. Mainonnalla pyritään herättämään kuluttajan huomio ja saamaan hänet ostamaan jokin tuote tai palvelu.

Kaupallisuus on olennainen osa mediaa. Kriittinen ja vastuullinen median käyttäjä ja tuottaja tunnistaa ja ymmärtää kaupallisen vaikuttamisen keinoja ja työkaluja. Viihteellisyys leimaa nykypäivän mediasisältöjä, joten aina ei ole helppo erottaa mainontaa tiedonvälityksestä ja median muista viesteistä. Mainonnan lukutaitoa voi harjoitella tarkastelemalla ja analysoimalla mainontaa ja etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Miten mainos houkuttelee ja suostuttelee?

Miksi mainos on tehty?

Kuka meihin yrittää vaikuttaa?


TUOTTEEN OHESSA (pdf)

Välineet: Oheistuotteita – esimerkiksi hampurilaisten, lehtien tai murojen mukana tulleita pikku lahjoja.


OSTETAAN SE LELU! (pdf)

Välineet: Pehmoeläimiä tai muita leluja ainakin neljä kappaletta.


ARVAA MITÄ MAINOSTAN (pdf)

Välineet: Aikakausilehdestä tai sanomalehdestä leikattu mainos, esimerkiksi jokin lapsille suunnattu mainos, josta kaikki tekstit ovat poistettu, paperia.

 

MISSÄ MAINOKSET PIILEVÄT? (pdf)

Välineet: Ei tarvittavia välineitä.

 

MAINOKSEN HAHMO (pdf)

Välineet: Paperia ja värikyniä, seinätilaa töiden ripustamista varten.