Tulosta tämä sivu

Perhe Potretti

Kuva ja valokuva

Elämme kuvien keskellä. Ympärillä vilisee uutiskuvia, taidekuvia, valokuvia, mainoskuvia, pilakuvia, sarjakuvia, kuvituskuvia, opaskuvia, julisteita, nettikuvia ynnä muita. Ne tiedottavat, viihdyttävät, ottavat kantaa, kertovat, tallentavat ja koristavat. Tuotamme myös itse kuvia. Omia kuvia voi julkaista helposti erilaisissa internetin kuvagallerioissa. Kuvat rakentavat lapsen käsitystä ympäröivästä todellisuudesta, mutta luovat pohjaa myös lapsen sisäisen maailman rikastumiselle, tunteiden ja kokemusten käsittelylle sekä mielikuvituksen kehittymiselle.

Kuva sisältää aina viestin, jota katsoja tulkitsee. Tulkintaan vaikuttavat katsojan kokemukset, tiedot, tunteet, arvot, normit ja asenteet. Kuvien katsomista ja tulkintaa säätelevät myös kulttuuriset normit, jotka ovat eri kulttuureissa erilaiset. Selviytyäksemme yhä monimutkaisemmassa kuvallisessa ympäristössämme, tarvitsemme kuvanlukutaitoa. Mediakasvatuksella pyritään vaikuttamaan kuvan tulkinnan ja kuvanlukutaidon kehittymiseen ja tekemään katselija tietoiseksi kuvan eri ulottuvuuksista ja siitä, miten kuvalla vaikutetaan. Kuvat sisältävät vakiintuneita kuvallisen esittämisen tapoja, jotka ovat kulttuurisidonnaisia. Nämä kuvan visuaaliset rakenteet, järjestykset ja merkitykset opitaan samaan tapaan kuin esimerkiksi kieli.


PERHEPOTRETTI (pdf)

Välineet: Kamerakännykkä.

 

RUUDUT YHTEEN (pdf)

Välineet: Sarjakuvastrippejä (esimerkiksi sanomalehdistä leikattuja 3–6 kuvan mittaisia sarjoja), joista ruudut on leikattu irti toisistaan.

 

KOLME KUVAA TARINAKSI (pdf)

Välineet: Paljon erilaisia kuvia (esimerkiksi aikakauslehdistä tai sanomalehdistä leikattuja uutis- ja henkilökuvia, taidekuvia, mainoskuvia tai maisemapostikortteja).

 

KUMMALLISET KUVAKULMAT (pdf)

Välineet: Kamera tai kamerakännykkä, tuoli.