Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="page-template page-template-page page-template-page-php page page-id-11 page-parent">

Hankkeiden avulla Metka kehittää kohdennettua mediakasvatustyötä ja tutkii mediakasvatuksen menetelmiä ja uusia teknologioita. Vuosien varrella hankkeiden kautta on muun muassa kehitetty pienten lasten mediakasvatusta, tuettu perheiden mediakasvatustyötä sekä tehty näkyväksi maahanmuuttajanuorten omia tarinoita.

 

Työpajamalleja kirjaston ja koulun yhteistyöhön

Mångkampare i mediedjungeln / Monilukutaituri mediaviidakossa – medieforstrande biblioteksbesök för årkurs 1–9 on Porsse-kirjastojen eli Askolan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kirjastojen kaksikielinen hanke. Metka osallistui hankkeeseen syksystä 2015 maaliskuulle 2016. Hank- keen rahoitti Aluehallintovirasto. Hankkeen lopputuotteena syntyi mediakasvatussuunnitelma ja -opas, joka toimii käytännönläheisenä materiaalipankkina alueen kirjastoille. Suunnitelman tavoitteena on tukea mediakasvatustyön vakiintumista osaksi kirjastojen toimintaa ja kouluyhteis- työtä. Hankkeen ohjausryhmätapaamisiin osallistui kirjastotyöntekijöitä ja opettajia alueen kunnista.

Osana hanketta järjestettiin myös pilottityöpajoja alueen kouluissa ja kirjastoissa. Työpajat toteutettiin yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa. Mediakasvatussuunnitelmaa ja sen käyttöä esiteltiin kuntien kirjastotyöntekijöille tapaamisissa ja Maakuntakirjaston mediakasvatuksen koulutuspäivässä.

Mediakasvatus määriteltiin hankkeessa tietoiseksi, tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Se on kasvatusta, ohjausta ja sisällöntuottamista. Media ajateltiin laajasti, esimerkiksi kaiken kirjastoaineiston ja tiedonhaun sekä tiedon välittämisen välineet kattavaksi.

Kirjastojen mediakasvatustyöllä halutaan edistää ja vahvistaa oppilaiden valmiuksia ja taitoja mediakulttuurissa elämiseen. Sillä tähdätään media- taitoihin, joilla kehitetään luovia ja esteettisiä taitoja, kriittisiä tulkinta- taitoja sekä osallisuutta, joka syntyy vuorovaikutuksen ja oman toiminnan kautta.

Hankkeen mediakasvatussuunnitelma on kattava valikoima uusia ja päivitettyjä keinoja ja työpajamalleja kirjastojen mediakasvatukseen. Lisäksi suunnitelma sisältää opastusta erilaisten sähköisten sovellusten hyödyntämiseen. Työn taustalla ovat vaikuttaneet niin mediakasvatuksen teoria, kirjaston tehtävät kuin syksyllä 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelmakin. Siitä on pidetty mielessä erityisesti termit laaja- ja monialaisuus, ilmiöoppiminen, tekemällä oppiminen, oppilaslähtöisyys, yhdessä tekeminen ja monilukutaito. Aineisto on jaettu kuuteen ryhmään: Kirjastotaidot, Tarinoiden äärellä, Hyvä tieto, Laaja monilukutaito, Minä ja ympäristöni sekä Työkaluja, jossa on ohjeita digitaalisten ohjelmien käyttöön.

Materiaali julkaistiin vuoden 2017 alussa suomeksi ja ruotsiksi. Sen on suunnitellut ja kirjoittanut Anne Heinonen, käännöstyöstä on vastannut Catharina Latvala Porvoon kirjastosta ja aineiston on taittanut Metkan media-assistentti Roope Lipsanen. Monilukutaituri-materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä CC BY-NC 4.0 -lisenssin mukaisesti.

Lataa Monilukutaituri mediaviidakossa -opas tästä.

Monilukutaituri mediaviidakossa -pdf

Mångkampare i mediedjungeln pdf

Mediakasvatuksen menetelmät tutuiksi kansainvälisesti

Mediakasvatuskeskus Metka ry koordinoi Erasmus + – rahoitteista hanketta, jonka aikana tutustutaan mediakasvatukseen ja nuorisotyöhön Suomessa, Belgiassa ja Englannissa luoden uusia mediakasvatuksen menetelmiä. Mukana on 15-19-vuotiaita nuoria mentoreineen jokaisesta maasta.
Tutustu hankekumppaneihimme:

Mediaraven

Mouth That Roars

Skills Jump -hankkeen aikana järjestetään kolme medialeiriä. Leirien aikana nuoret tapaavat toisiaan tutustuen maan kulttuuriin ja mediakasvatuksellisiin menetelmiin. Leirien aikana on tarkoitus tutustua mediaan tuottamisen näkökulmasta.

Miten nuoret ja nuorisotyöntekijät pystyvät hyödyntämään mediaa voimaantumisen välineenä, ja saada kaikkien äänet kuuluviin?

Belgian medialeiri:  Journalism and Video storytelling
30.7.-4.8.2018.

Työpajoissa harjoitellaan tuottamaan videoreportaasi. Viikon aikana tutustutaan myös valotaiteeseen itseilmaisun välineenä.

Suomen medialeiri: Creativity and technical skills in media education
28.9.-3.10. 2018.

Leiriläiset pääsevät vierailemaan Minun elokuvani -tapahtumassa. Työpajoissa tutustutaan suomalaiseen käytännön mediakasvatukseen ja digitaaliseen nuorisotyöhön maker-kulttuurin kautta. Leirin ohjelma on tuotettu yhteistyössä Signaali Median, Verken, Kavin ja Vernissan Animaatioaseman, Miro Mantereen ja Aleksandre Rivellon kanssa.

Englannin medialeiri: Social action through digital media 20.10.-25.10.2018.

Työpajoissa tutustutaan ihmisoikeuksiin ja tuotetaan kantaaottava video. Nuoret pohtivat miten sosiaalista mediaa ja videoilmaisua voi käyttää hyödyksi vaikuttamisessa.

Näet leirien tuotoksia Metkan Youtube-kanavalta.

Hanke päättyy vuonna 2018. Metka julkaiseen tiivistelmän leireillä käytetyistä menetelmistä omilla nettisivuillaan.

Maailmanpiiri on työpajakokonaisuus, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret kirjoittavat, kuvaavat, äänittävät ja piirtävät omat digitaaliset tarinansa. Digitarinan tekemisen avulla nuori rakentaa ja vahvistaa identiteettiään omista lähtökohdistaan. Työpajoissa työstetään matkaa kahden erilaisen maan ja kulttuurin välillä audiovisuaalisen tarinan tekemisen avulla.

Maailmanpiiri – maahanmuuttajien digitarinat -hanke sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriön lasten- ja nuorten kehittämisohjelmasta vuosille 2012–2015.

Maailmanpiirissä tehtyjä digitarinoita voit katsoa täältä:
http://www.mediametka.fi/maailmanpiiri/digitarinat

Maailmanpiiriin kuuluvat työpajat pidettiin vuosien 2012–2013 aikana. Vuoden 2014-2015 aikana työpajojen pohjalta valmistui oppimateriaali, joka on suunnattu maahanmuuttajaryhmille, mutta soveltuu myös oppaaksi digitarinoiden tekemiseen Maailmanpiirissä luodulla tavalla. Materiaalin voi tilata ilmaiseksi Mediakasvatuskeskus Metkasta.

Maailmanpiirin työpajoja voi tilata maksullisena koulutuksena.

 

MobiiliMetkaa Museossa  – iloa ja oppia mediavälineiden avulla –hanke on päättynyt joulukuussa 2014.  Mediakasvatuskeskus Metka ry ja Tekniikan museo ovat tuottaneet hankkeen aikana kaikille museoalan yleisötyöntekijöille ja muille kiinnostuneille lisättyä todellisuutta hyödyntävän toimintamallin yleisötyöhön. Tavoitteena on tarjota selkeitä työkaluja ja ohjeita omaan yleisötyöhön.

Toimintamallissa esitellään lisättyä todellisuutta (augmented reality, AR) hyödyntävä mediakasvatuksellinen työpaja, joka on suunnattu 9‒12-vuotiaille lapsille. Työpajassa yhdistyvät mediakasvatus, museopedagogiikka ja lisätty todellisuus, jotka avaavat lapsille seikkailun ”näkymättömässä maailmassa”. Toimintamalli on suunnattu erityisesti museoiden yleisötyöntekijöille, mutta kaikki museopedagogiikasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneet voivat käyttää sitä inspiraation ja ilon lähteenä omassa työssään. Toimintamalli tarjoaa uuden tavan lähestyä työpajojen suunnittelua ja toteutusta.

”Mediakasvatusta lisätyn todellisuuden avulla –toimintamalli museoiden yleisötyöhön

Hankkeen alussa kartoitettiin mobiililaitteiden käyttöä museoissa ja osana museopedagogista yleisötyötä. Museopostilistan kautta tehdyn kyselyn lisäksi toteutettiin laaja kansainvälinen selvitys tilanteesta kentällä. Taustaselvityksestä kävi ilmi lisätyn todellisuuden potentiaali museoiden yleisötyön välineenä, mutta se myös osoitti kehittyvään tekniikkaan liittyvät haasteet sisällön suunnittelun ja tuottamisen sekä loppukäyttäjän näkökulmista.

 

 

 

 

Hankkeen mediakasvatuksellinen päätavoite on ollut 9–12-vuotiaiden lasten kriittisen medialukutaidon vahvistaminen. Toimintamallissa kuvatussa työpajassa lapsi käyttää mobiililaitetta tiedonhaun, analysoinnin ja tuottamisen välineenä. Lisäksi lapset kokoavat omista mediatuotoksistaan näyttelyn, jonka avulla pohditaan alkuperäisten kuvien ja muokattujen kuvien suhdetta sekä minkälaisen vaikutelman heidän tekemänsä näyttely antaa käsiteltävästä teemasta. Tavoitteena on tukea lasten aktiivista toimijuutta ja osallistumista sekä oman ilmaisun vahvistamista unohtamatta lisätyn todellisuuden ja mobiililaitteiden käytön tuomaa iloa ja intoa.

MobiiliMetkaa Museossa –hankkeessa mediakasvatus on median parissa toimimista mielekkäästi ja turvallisesti, mutta myös läsnäoloa ja yhdessä kokemista. Hankkeen tehtäväksi muodostui tältä pohjalta mediakasvattajan identiteetin vahvistaminen museoalan ammattilaisissa.

Lisätietoja:
Minna Piirainen
projektikoordinaattori
+358 40 580 8626
minna.piirainen(a)mediametka.fi

mobiilimetkaa_logo_2

Salaam Suomi on Suomessa asuvien afganistanilaisten tyttöjen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva äideilleen.

Suomeen muuttaneista afganistanilaisista perheistä äidit elävät tilanteessa, jossa heidän lapsensa joutuvat toimimaan luku- ja kielitaidottomien vanhempiensa tulkkeina koskien terveydenhoitoa, toimeentuloa ja oleskelua Suomessa. Tämä tilanne aiheuttaa ristiriitaisia tunteita sekä äideille että heidän tulkkeina toimiville lapsilleen. Salaam Suomi kertoo fiktiivisen tarinan yhdestä Suomessa asuvasta afgaaniperheestä näiden teemojen kautta.

Elokuvaa tehtiin syksystä 2013 kevääseen 2014 asti. Ensi-iltansa se sai toukokuussa 2014.

Hanke on CIMO:n EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Actionin tukema.

Tässä blogissa seurataan elokuvan suunnittelua, tekemistä ja valmistumista sekä elokuvan aiheeseen liittyviä pohdintoja afgaanityttöjen itsensä kertomana.

Elokuvan käsikirjoitti ja ohjasi Aziza Hossaini. Työryhmään kuuluivat Nasima Hossaini, Masuma Hossaini, Zahra Nazari, Fatema Nazari, Kosar Naeemi sekä Fahim Alizada.

Hankkeen suunnittelusta vastasi tuottaja Karoliina Leisti ja toteutuksesta toimittaja-käsikirjoittaja Kalle Heino.

http://salaamsuomi.wordpress.com/mista-on-kyse/

Mediakasvatuskeskus Metka toteutti vuosina 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ajaton tarina – hankkeen, jossa tarjottiin erilaisia mediatyöpajoja 9-12-vuotiaille koululaisille ympäri Suomea.

Ajaton tarina–mediatyöpajojen tavoitteena on tukea lasten oman äänen kuulumista ja rohkaista heitä vaikuttamaan oman elinpiirinsä asioihin. Pajojen lähtökohtana on vahvistaa lasten osallisuutta, omaa mediatuottamista sekä kuulluksi tulemista. Ajatuksena on, että lapset kirjoittavat tarinoita ja tekevät mediatuotoksia heille tärkeistä asioita ja aiheista.

Ajaton tarina-materiaali on suunnattu ammattikasvattajille sekä muille lasten kanssa työskenteleville. Materiaalikokonaisuuden tarkoituksena on innostaa sekä antaa vinkkejä ja ideoita lasten mediatyöpajojen järjestämiseen.

Materiaali sisältää kuusi pajakuvausta: käsikirjoittaminen, valokuvaus, lehtityö, kuunnelma, elokuva, peli. Lisäksi materi-aalin loppuun on kerätty hyödyllisiä linkkejä.

Mukana hankkeessa ovat Plan Suomi Säätiö, Nuoren Voiman Liitto, Aikakausmedia, Figma ry, Suomen Kirjastoseura sekä Savonlinnan, Oulun, Raahen ja Helsingin Opettajakoulutus-laitokset.

Lataa Ajaton tarina -materiaali

Mainiot Mediaperheet on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama mediakasvatushanke, jonka toteuttivat yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Suomen Vanhempainliitto.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä auttaa heitä hyödyntämään kotien, päiväkotien ja alakoulujen mediakasvatuksen tueksi julkaistuja aineistoja. Tavoitteena on ollut myös vahvistaa lasten omaa mediatuottamista, luovuutta, ilmaisua, sosiaalisia taitoja ja mediakriittisyyttä toiminnallisuuden kautta.

Hankkeen puitteissa tuotettu toimintamalli sisältää materiaalikokonaisuuden, joka on tarkoitettu kaikkien lasten parissa toimivien vapaaseen käyttöön. Mainiot Mediaperheet – toimintamallin tavoitteena on lisätä vanhempien ja ammatti- kasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään kotien, päiväkotien ja alakoulujen media- kasvatuksen tueksi julkaistuja aineistoja.

Materiaalikokonaisuus opastaa järjestämään Mainiot Mediaperheet -tilaisuuden ja antaa taustatietoa lasten ja kotien media-arjesta, koulun ja päiväkodin roolista ja mediakasva-tuksesta kasvatuskumppanuuden hengessä.

Lataa Mainiot Mediaperheet-opas

Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta.