Notice: Undefined variable: class in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/header.php on line 25
class="archive date">

The Northern Script screenwriting contest 2018 winners

Tuesdayna 20. Novemberta 2018

Northern Script is a new Nordic contest for screenwriting enthusiasts of 18 to 25 years. The aim of the contest is to look for new, promising scripts and writers. In the Final workshops in Oulu participated 5 writers from Sweden and Finland. The finalist for Norther Script 2018 where Isak Dizdarevic from Sweden, Juuso Kuusisto, Laura Mannila, Sanni Rättö and Jutta Nummela from Finland and Julie Kristine Woie from Norway who was unable to come to Oulu.

As a result the jury chose the script called Race of Life by Juuso Kuusisto. Honor nomination were given for script Amman by Isak Dizdarevic.

The members of the Northern Script jury 2019 where Artistic director of Oulu International Children’s and Youth Film Festival Anna Asplund and Lisa Elofson from BUFF Malmö.


Tekoälypalvelut lapsen oikeuksia kuunnellen – mediakasvatuksen näkökulma IT-standardityöhön

Tuesdayna 6. Novemberta 2018
AI ISO standards meeting, Sunnyvale, CA. Photo: Meri Seistola / Metka

Markkinoinnissa puhutaan asiakaskokemuksesta ja pystytään sanavalinnoilla ja värisävyillä ohjailemaan massojen käyttäytymistä. Miten tekoäly eri palveluissa voisi auttaa tai ohjata meitä? Ja voiko se väsymättömästä työtahdistaan huolimatta joskus erehtyä? Itseoppiva järjestelmä rakastaa rutiiniensa hiomista ja viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet, että oppimiseen käytetty tieto tai koneoppimista ohjaava näkökulma ei ole aina vastannut käyttäjän elämäntilannetta. Olen itsekin huomannut välillä pohtivani, millaisia tulevia kansalaisia haluamme tekoälyjen ohjaamina tuottaa. Osaammeko varmasti ennakoida sanavalintojen, värisävyjen tai kirjoittamattomien uskomusten yhteisvaikutukset käyttäjiin? Sillä tekoälypalveluja, kuten muitakin käyttäessämme, motivaatio on sisäsyntyistä – eli sitä saa mitä mittaa.

Erilaisiin tunnistamisiin, mittaukseen, keskusteluikkunoihin, mainontaan ja vaikkapa taiteeseen soveltuvia tekoälyjä kehitetään joka puolella maailmaa kovalla vauhdilla. Kehittämiseen kuuluu testaamista, ja testaamiseen virheiden tekemistä. Kehitystyön kanssa yhtä jalkaa kulkevat standardointiprosessit. Niillä varmistetaan, että tulevat järjestelmät toimivat mahdollisimman saumattomasti yhdessä ja erikseen. Standardien tekijät ovat kaikki omien alojensa asiantuntijoita, jotka muun työnsä ohessa pitävät yhteyttä löytääkseen maailmanlaajuisen konsensuksen tekoälyn eri osa-alueille. Näin varmistetaan lopputuloksen moniäänisyys ja soveltuvuus alan käytäntöihin.

ISO-järjstelmän tulevan tekoälystandardin keskeisenä osana on luotettavuus. Sen alle nimenomaan Suomi kokoaa tulevien talvikuukausien aikana sisällön tekoälyn selitettävyydestä, sekä yhdessä Japanin kanssa avoimuudesta. Mukana on jo nyt alan huippututkijoita, ja aiheet puhuttavat laajasti niin julkisella kuin yksityissektorillakin. Valitsin juuri nämä aiheet ajatellen palvelujen yhdenvertaisuutta sekä nuoria käyttäjiä. He mukautuvat ikätasonsa kautta helpommin uusiin asetelmiin ja vasta rakentavat elämänsä perusarvoja. Tästä syystä lapset ja nuoret ansaitsevat ikä- ja käsityskykynsä mukaisen luotettavan tiedon oman elämänsä tekoälyistä, kuten toki muutkin asiakkaat. Käyttivät he tekoälyä täysin itsenäisesti, tai saaden tekoälyn ohjausta ja palautetta toiminnalleen.

Työssäni Mediakasvatuskeskus Metkassa edistän erilaisten medioiden lukutaitoa ja hallintamahdollisuuksia, mukaan luettuna uusimmat, tekoälyohjatut palvelut. Toimin aktiivisesti lapsen oikeuksiin perustuvan digitaalisten palvelujen kehittämistä tuottavassa verkostossa, Designing for Children’s Rights sekä Ethical AI -yritystoiminnassa. Akateeminen taustani on suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa, ihmistieteissä ja kaupallisella puolella. Monipuolisen työurani kautta haluan tuoda standardityön neuvottelupöytään kulttuurikysymysten lisäksi vahvan näkemyksen siitä mitä lapset huomioimalla voidaan palvelumuotoilussa saavuttaa. Myös tekoälyjen kanssa.

Elämme sellaisen teknologisen murroksen aikaa, joka vaikuttaa myös median ja yhteiskunnan suhteeseen. Myllerryksen keskelläkin kenellä tahansa, millä kielellä tahansa, on oltava mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa siitä tekoälystä, jonka kanssa hän toimii. Standardit eivät ole politiikasta, mainonnasta tai monopoleista riippuvaisia vaan perustuvat alansa kehittämisestä innostuneiden asiantuntijoiden yhteisymmärrykseen. Näin saavutetun luottamuksen kautta myös kuluttajat uskaltautuvat tekoälypalvelujen pariin, osaavat vaatia asianmukaista laatua ja tuntevat palvelut omikseen.

Mediakasvatuskeskus Metka – Centralen för mediefostran on perustettu vuonna 1958. Metka on maamme vanhin mediakasvatusjärjestö ja tunnustettu käytännön mediakasvatuksen tiennäyttäjä. Metka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia saada oma äänensä kuuluviin ja vahvistaa käytännön mediataitoja. Metka edistää luovuutta, kriittistä monilukutaitoa ja elämyksiä yli rajojen, eri medioiden kautta. Metka tuottaa ajankohtaista ja käytännön mediakasvattajille relevanttia materiaalia. Toiminta niin koko maassa kuin kansainvälisestikin on osallistavaa, yhdenvertaista ja jatkuvasti uudistuvaa. Meri Seistola on järjestön toiminnanjohtaja.


Uusi Mediametkaa!-kirja auttaa käsittelemään median valtaa lasten ja nuorten kanssa

Fridayna 2. Novemberta 2018

Uusi Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt -kirja antaa aikuisille ideoita ja vinkkejä käytännön mediakasvatustyöhön. Kirja pureutuu lasten ja nuorten mediakulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten median eettisyyteen, pelikasvatukseen ja mainontaan. Mediakasvatuksen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä. Monilukutaito puolestaan on taitoa kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta. Nämä ovat taitoja, joita jokainen nykypäivänä tarvitsee. Mediakasvatukselle on tarvetta enemmän kuin koskaan.

Kirjan ovat toteuttaneet yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metka ry ja PS-kustannus. Se on myynnissä kirjakaupoissa ympäri maan.

 

Lisätiedot:

Maija Puska, Mediakasvatuskeskus Metka ry

maija.puska@mediametka.fi

puh. 0400174370

 

Arvostelukappaleet:

Sari Malinen, PS-kustannus

sari.malinen@ps-kustannus.fi

puh. 014 337 0074


Notice: Undefined variable: args in /var/www/customers/mediametkafi/public_html/wp-content/themes/mediametka/functions.php on line 41